Rosan van Halsema

Rosan van Halsema MSc

Bezoekadres

Droevendaalsesteeg 10
6708 PB Wageningen

+31 (0) 317 47 34 00

The Netherlands

Netwerk

Over

I am on the Citizen Science campaign called 'Vang de Watermonsters' in close collaboration with Natuur & Milieu. This research aims to gain insight in the ecological water quality status of small waters in the Netherlands.

Biografie

During my studies at Wageningen University I focused on soil and water quality. Next to that I developed a passion to educate others about my research. This combines perfectly in the Citizen Science campaign called 'Vang de Watermonsters' I work on. This research aims to gain insight in the ecological water quality status of smaller waters in the Netherlands. These small waters are merely not monitored for the Water Framework Directive, a European Law that states that all water quality should be good. The deadline for the Water Framework Directive is in 2027, meaning that also these small waters should be of good ecological status. The use of citizen science makes it possible to gain insight in the large amount of waters in the Netherlands. On top of that, the use of Citizen Science gives oppertunity to increase the knowledge and awareness of water quality by the general public. This project is an collaboration with Natuur & Milieu, more information about the project can be found on: www.natuurenmilieu.nl/watermonsters

 

In deze video vertel ik over de resultaten van Vang de Watermonsters 2023 bij het kunstwerk van Suzette Bousema 'Mapping Dutch Waters', te bezoeken op ruigoord in Amsterdam. Het kunstwerk bevat 1500 van de watermonsters uit ons onderzoek.

Meer informatie over het project en de publicaties van de onderzoeksrapporten kunnen gevonden worden op: Citizen Science: Vang de Watermonsters

Deelname aan het programma 'De staat van ons water' van Pakhuis de Zwijger

Projecten & samenwerkingen

Projecten

 • Vang de Watermonsters: Citizen Science

  Project 2019–Present
  'Vang de Watermonsters' is een Citizen Science project dat de waterkwaliteit in kleine wateren in Nederland in kaart brengt. Door het inzetten van burgers voor metingen van de waterkwaliteit krijgen we een beeld van de waterkwaliteit in kleine wateren in Nederland. Kleine wateren zoals plassen, vennen, sloten en vijvers zitten niet in het standaard meetnet van de Waterschappen. Dit project is opgezet om die blinde vlek te kunnen vullen. Uit voorgaande jaren is gebleken dat de waterkwaliteit voor het overgrote deel in Nederland helaas nog slecht of matig scoort. Voor goede waterkwaliteit is helder water nodig met voldoende onderwaterplanten die als schuil- en broedplaats voor veel onderwaterleven dienen en zuurstof produceren in het water.

  De resultaten van 2022 zijn te vinden op: https://nioo.knaw.nl/nl/nieuws/biodiversiteit-sloten-vennen-en-grachten-nog-steeds-in-de-knel

  Meer informatie over het project is te vinden op www.vangdewatermonsters.nl
  Training Citizen Scientists at NIOO-KNAW
 • Water op de Kaart

  Project 2023–2027
  Water op de Kaart: mobiliseren van mensen, data en beleid om waterkwaliteitsproblemen aan te pakken.
  Burgerwetenschappers meten aan de waterkant