Missie, visie en kernwaarden

Ecology for life!
© NIOO-KNAW

Missie, visie en kernwaarden

Het NIOO vergroot de fundamentele kennis over de ecologie en het functioneren van natuurlijke systemen. De onderzoekers hebben als doel innovatieve manieren te vinden om de biodiversiteit, duurzaamheid en klimaatbestendigheid van zowel natuurlijke als aangelegde ecosystemen voor de toekomst te versterken.

Missie

"To perform leading ecological research on biodiversity, climate change and sustainable use of land and water, to stimulate ecological research of The Netherlands and to share ecological knowledge with society."

Visie

"To understand how terrestrial and aquatic ecosystems function and respond to environmental changes and human impacts. With this knowledge NIOO contributes to the design of new strategies for the sustainable future of life on earth."

Ecologie voor al het leven!

NIOO-KNAW

Kernwaarden

De kernwaarden van het NIOO leggen een duidelijke basis voor wat we willen bereiken, hoe we ons onderzoek en andere werk uitvoeren, hoe we met elkaar werken en met anderen. Gebaseerd op deze kernwaarden streeft het NIOO ernaar om een op samenwerking gerichte, inclusieve en verantwoordelijke organisatie te zijn die innovatief en impactvol onderzoek doet.