Vang de Watermonsters: Citizen Science

Project 2019–Present
Training Citizen Scientists at NIOO-KNAW

Details

Financiering
Stichting Natuur en Milieu

'Vang de Watermonsters' is een Citizen Science project dat de waterkwaliteit in kleine wateren in Nederland in kaart brengt. Door het inzetten van burgers voor metingen van de waterkwaliteit krijgen we een beeld van de waterkwaliteit in kleine wateren in Nederland. Kleine wateren zoals plassen, vennen, sloten en vijvers zitten niet in het standaard meetnet van de Waterschappen. Dit project is opgezet om die blinde vlek te kunnen vullen. Uit voorgaande jaren is gebleken dat de waterkwaliteit voor het overgrote deel in Nederland helaas nog slecht of matig scoort. Voor goede waterkwaliteit is helder water nodig met voldoende onderwaterplanten die als schuil- en broedplaats voor veel onderwaterleven dienen en zuurstof produceren in het water. 

Tijdens de metingen wordt er door de burger een rapportcijfer gegeven aan de locatie. Daarnaast wordt de helderheid gemeten met een zogenoemde secchi-meter. Vervolgens wordt de bedekkingsgraad van kroos, drijvende planten, drijvende algen, oeverplanten en onderwaterplanten in kaart gebracht. Er wordt door de burger een watermonster genomen zodat in het laboratorium van het NIOO-KNAW de voedingsstoffen in het water gemeten kunnen worden. Als laatste wordt het zwerfafval in en rondom het water geïnventariseerd. Op basis van deze metingen kan de ecologische toestand van het water bepaald worden. De ecologie geeft een indicatie voor de chemische toestand van het water. 

Je kunt hier meer vinden over de resultaten van 2022 of ga rechtstreeks naar het rapport.

Meer informatie over het project is te vinden op www.vangdewatermonsters.nl 

Details

Financiering
Stichting Natuur en Milieu

Experts