Privacy statement

Privacy statement

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) vindt jouw privacy belangrijk. In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens het NIOO-KNAW verzamelt, hoe deze worden verwerkt en voor welk doel.

In alle gevallen kun je erop rekenen dat

 • wij zo min mogelijk gegevens van je vragen,
 • wij gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk, maar wel langdurig archiveren als het gaat om wetenschappelijk onderzoek,
 • zo min mogelijk mensen toegang hebben tot jouw gegevens,
 • wij de gegevens beveiligen

Wie zijn wij?

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) doet fundamenteel en strategisch ecologisch onderzoek. Onderzoekers bestuderen hoe de natuur werkt. Samen onderzoeken ze de volle breedte van planten-, dier- en microbiële ecologie, zowel op het land als in het water.

Het NIOO-KNAW is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW).

Heb je een vraag over privacy: stuur hem aan privacy@nioo.knaw.nl. Hieronder staat meer informatie.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

We verwerken bij ons instituut mogelijk de volgende persoonsgegevens van je: 

 • naam
 • adres of woonplaats, 
 • e-mailadres, 
 • accountnaam op social media kanalen
 • geslacht, 
 • geboortedatum en -plaats,
 • bedrijfsgegevens, 
 • rekeningnummer, 
 • curriculum vitae, 
 • geografische locatie (van een waarneming),
 • foto(‘s),
 • andere persoonsgegevens die je zelf doorstuurt.

Voor welke doeleinden verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

We verwerken je persoonsgegevens voor de hieronder beschreven doelen: 

 • Je bezoekt de open dag of een ander openbaar evenement van ons
  Tijdens zulke evenementen maken we foto's om verslag te doen. Deze posten we op website en social media. Ook maken we korte videofragmentjes hiervoor. Wil je dat liever niet? Meldt het direct aan de fotograaf. Wordt je geïnterviewd voor een video? Dan vragen we je een toestemmingsformulier te ondertekenen.
 • Je neemt contact met ons op via e-mail, telefoon, post of social media
  Als je contact met ons opneemt, verwerken wij de gegevens die je ons zelf stuurt. Dit is noodzakelijk om je vraag intern door te sturen en te beantwoorden.
 • Je bezoekt onze website
  Als je onze website bezoekt, registreren we de gegevens van jouw bezoek om de website te optimaliseren of te verbeteren. Ook plaatsen we daarbij cookies op jouw computer. Soms plaatsen derden namens ons cookies als je onze website bezoekt. Zo gebruiken we Google Analytics om gebruikersstatistieken te verzamelen, en hierbij zorgen we ervoor dat Google niet jouw volledige IP-adres krijgt. We verwerken je gegevens voor ons gerechtvaardigd belang.
 • Je doet mee aan één van onze Citizen science onderzoeken
  Wanneer je meedoet aan één van onze citizen science onderzoeken verwerken we je e-mailadres, naam en geografische locatie van je waarneming in combinatie met andere gegevens die je hebt ingestuurd. Het verwerken van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek is in het algemeen belang. Deze onderzoeken zijn langlopend, en na afloop van de onderzoeken worden de resultaten gearchiveerd.
 • Fotowedstrijd
  Als je bij het meedoen aan een fotowedstrijd een foto aan ons opstuurt, vragen wij jouw toestemming voor gebruik op de website. Dit heeft geen invloed op jouw kans om een prijs te winnen. Deze toestemming mag je weer intrekken. Ook bewaren we je contactgegevens om in een later stadium eventueel toestemming te vragen voor ander gebruik.
 • Je doet mee aan onderzoek van Vogeltrekstation
  Als wij je registreren als ringer of assistentringer, verwerken wij je naam, e-mailadres, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum en –plaats. Dit zijn wij wettelijk verplicht. Ook wijzen wij je een registratienummer toe.
  Als je vogels ringt of terugmeldt, registreren wij je e-mailadres en de locatie. Wanneer je als ringer bent geregistreerd, koppelen wij de gegevens aan je naam, e-mailadres, adres en ringersnummer. Deze gegevens verwerken wij in het algemeen belang. Ook archiveren we deze gegevens voor het lange-termijn onderzoek. 
 • Je koopt een artikel bij de webwinkel van Vogeltrekstation
  Als je een aankoop doet in de webwinkel, verwerken wij jouw gegevens om de bestelling te kunnen uitvoeren en bezorgen. Wij zijn wettelijk verplicht deze gegevens een bepaalde termijn te bewaren. Wanneer je ringen of andere artikelen wilt kopen, die zijn voorbehouden aan geregistreerde ringers, controleren we of je daadwerkelijk geregistreerd bent als ringer.
 • Je solliciteert op een vacature of stage
  Wanneer je bij ons solliciteert voor een functie, verwerken wij je naam, e-mailadres, adres, telefoonnummer en je cv. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en is alleen beschikbaar voor P&O medewerkers en de sollicitatiecommissie. Eén maand nadat de sollicitatieprocedure volledig is afgerond, verwijderen wij deze gegevens. Wij verwerken deze gegevens omdat ze nodig zijn voor het afsluiten van een (mogelijke) overeenkomst. Als je belangstelling hebt voor een stage bij ons instituut, dan worden je gegevens op een soortgelijke manier zorgvuldig behandeld door een potentiële stagebegeleider of iemand die een stagebegeleider voor je zoekt.
 • Je meldt je aan voor één van onze activiteiten
  Wanneer je aangeeft via een inschrijfformulier dat je wilt deelnemen aan een door ons georganiseerde activiteit, verwerken wij je gegevens om je aanmelding te kunnen registreren. Ook kunnen wij deze gegevens bewaren om je later voor een soortgelijke activiteit te kunnen uitnodigen. 

Delen van de gegevens met derden

In sommige situaties delen wij persoonsgegevens met derden. Wanneer je je gegevens via een formulier op de website instuurt, zullen wij je daarover informeren. Per situatie zullen wij steeds zo min mogelijk persoonsgegevens met derden delen.  Ook maken we daarover afspraken in een verwerkersovereenkomst.

Voorbeelden van situaties waarin wij persoonsgegevens met derden delen zijn: 

 • Je doet mee aan onderzoek dat mede-georganiseerd wordt door een andere organisatie. In dat geval hebben aangewezen personen van die andere organisatie toegang tot de gegevens die je hebt ingestuurd.
 • Je schrijft je in voor een activiteit die wij organiseren, waarbij deze activiteit wordt mede-georganiseerd door een andere organisatie. De personen die namens de andere organisatie betrokken zijn, krijgen toegang tot deze gegevens.
 • Je solliciteert op een vacature waarvoor een samenwerkingsverband is met een andere organisatie. We delen jouw gegevens dan alleen met personen die namens de andere organisatie in de sollicitatiecommissie zitten.
 • Vogeltrekstation deelt datasets met gegevens over geringde vogels met derden, zodat zij daar onderzoek mee kunnen doen. Deze datasets bevatten geografische locaties van de meldingen. In sommige gevallen bevat zo’n dataset de persoonlijke registratienummers van ringers. Dit nummer is door derden niet herleidbaar tot op de persoon. 
 • Diverse ondersteunende diensten die wij nodig hebben om ons werk te kunnen doen.

Jouw rechten

Wanneer wij jouw gegevens verwerken heb je de volgende rechten: 

 • Recht op inzage, rectificatie en/of aanvulling en verwijderen van jouw persoonsgegevens
 • Recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht van bezwaar
 • Recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit.

Als jouw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden stelt de wet beperkingen aan onder meer je recht op inzage, rectificatie, beperking van de verwerking en recht op bezwaar. Aanvullend is bij verwerkingen met het oog op archivering in het algemeen belang ook jouw recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens beperkt. Daarnaast gaat voor het NIOO-KNAW de meldplicht aan betrokkenen binnen deze context niet zonder meer op.

Wil je gebruik maken van één van deze rechten, neem dan contact met ons op via privacy@nioo.knaw.nl

Heb je een klacht? 

Heb je een klacht over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Wij zoeken graag samen naar een oplossing. Daarnaast heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wie is verantwoordelijk voor de bescherming van jouw gegevens?

Mocht je vragen en/of klachten hebben over de waarborging van je privacy binnen de KNAW, dan kun je contact opnemen met:
De privacycoördinator van het NIOO-KNAW, Brechje van Beek
E-mail: privacy@nioo.knaw.nl

De functionaris gegevensbescherming van de KNAW 
E-mail: fg@knaw.nl
Telefoon: 020 551 0843

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het NIOO-KNAW kan deze privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van het NIOO-KNAW worden gepubliceerd. Doorgevoerde wijzigingen in deze privacyverklaring zullen nooit in strijd zijn met de AVG en de daaruit voortvloeiende privacyregels.

Contactgegevens

Bezoekadres
Droevendaalsesteeg 10
6708 PB Wageningen
Tel.: 0317 47 34 00

Postadres
Postbus 50
6700 AB Wageningen

Het NIOO-KNAW is een instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van wetenschappen (KNAW)

Bezoekadres KNAW:
Het Trippenhuis
Kloveniersburgwal 29
1011 JV Amsterdam
Tel.: 020 551 0700

Postadres
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 24 mei 2018 .