Werken bij het NIOO

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) is één van de onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), met ruim 200 medewerkers, gastonderzoekers en studenten. De meeste van onze medewerkers zijn afkomstig uit de (internationale) wetenschap: hoogleraren, onderzoeksmedewerkers en promovendi. Daarnaast zijn ook de collega’s in ondersteunende functies, zoals HR, communicatie, financiën, ICT en facilitair, onmisbaar. Iedereen levert vanuit het eigen vakgebied met passie een bijdrage aan een leefbare wereld. Wil jij dat ook?
Landingspagina

Diversiteit en inclusie

Wij vinden een werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt van groot belang. Samen streven we naar een inclusieve cultuur waarin we verschillen omarmen.

Meer over dit onderwerp
Werken bij (Diversiteit)
© Perro de Jong / NIOO-KNAW

Feiten en cijfers

 • Mensen
  Ruim 200
 • Nationaliteiten
  >30
 • Vrouw/man
  52% / 48%
 • Lopende onderzoeksprojecten
  >120

Vacatures

Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuw talent. Ben je geïnteresseerd in werken bij het NIOO-KNAW? Bekijk hieronder de vacatures en neem gerust contact op.

 1. Lab assistant (temporary)

  Categorie
  Position
  Are you an aspiring microbiological assistant who has experience with sterile culture techniques for microorganisms? Then you might be exactly who we are looking for.
 2. PhD positie Impact van nachtelijk licht op gedrag van amfibieën

  Categorie
  Position
  Ben jij geïnteresseerd in de effecten van nachtelijk kunstlicht op het temporeel en ruimtelijk gedrag van amfibieën? En zoek je een PhD-positie waarin jouw veldwerkkwaliteiten en affiniteit automatische dataverzameling en statistiek tot hun recht komen?
 3. Onderzoeksassistent

  Categorie
  Position
  Ben je op zoek naar een afwisselende hands-on baan in het wetenschappelijk onderzoek naar nestkastbroeders? Solliciteer dan als onderzoeksassistent bij de afdeling Animal Ecology.
 4. Dierverzorger

  Categorie
  Position
  De afdeling Dierecologie is op zoek naar een enthousiaste en verantwoordelijke dierverzorger die ervaring heeft met vogels en zich betrokken voelt bij het wetenschappelijk onderzoek.
 5. Medewerker Receptie

  Categorie
  Position
  Ben jij gastvrij, communicatief vaardig en servicegericht? Dan ben jij misschien de nieuwe receptiemedewerker van ons onderzoeksinstituut.
 6. Data science technician in developing FAIR data and code

  Categorie
  Position
  Increasing transparency, reproducibility, and accessibility are key objectives of Open Science. This position forms part of the CoreBirds project, which builds on the existing SPI-Birds Network & Database. You will build on SPI-Birds’ existing infrastructure to develop coherent metadata standards, standardise and test analytical codes for use with SPI-Birds data, and (as needed) develop pipelines for converting user-submitted data to SPI-Birds’ standard data format.
 7. Managementassistent

  Categorie
  Position
  Krijg je energie van regelen en organiseren? Spreekt het je aan om dit werk in de inspirerende wereld van de wetenschap te doen?

Stages

 1. Modeling yeast metabolism in plant phyllosphere

  Categorie
  Internship
  In this project, our primary focus will be on delving into the physiology of these less-researched yeast strains residing in the phyllosphere using computational tools, reconstruct a genome-scale metabolic model and predict carbon utilization.
 2. Veldwerk en data analyse met koolmezen

  Categorie
  Internship
  Do you want to have an interesting internship that involves handling birds and a lot of field work? In that case we are looking for you!
 3. Trekken planten natuurlijke vijanden van hun wortelbelagers aan?

  Categorie
  Internship
  Als planten worden aangevallen door bovengrondse insecten, worden bij een aantal plantensoorten stoffen vrijgemaakt die de parasitoiden van de insecten aantrekken. Er is vrijwel niets bekend of eenzelfde soort fenomeen (aantrekking van antagonisten als reactie op wortelaantasting door nematoden, insecten, of schimmels) zich ook in de bodem voordoet. Het is ook niet bekend of de inductie van een reactie van een plant op een insect bovengronds een effect heeft op een wortelherbivoor (nematode, insect).
 4. Student project Licht op Natuur

  Categorie
  Internship
  Light pollution is increasingly recognised as one of the strongest anthropogenic factors that can impact ecosystems. At the NIOO-KNAW, we investigate the impact of light on nocturnal species, such as bats, amphibians, mice and mustelids. We try to understand their response to the colour composition of light, and the ligth intensity
 5. Modelleren van aquatische voedselwebben

  Categorie
  Internship
  Om voedselwebben te onderzoeken, worden twee benaderingen naast elkaar toegepast: computermodellen en modelecosystemen (voedselwebjes). De belangrijkste experimentele ecosystemen die gebruikt worden zijn zogenaamde chemostaten: vaten van 1,6 liter waarin het plankton zich bevindt en die een continue aanvoer van verse voedingsstoffen hebben. Verder hebben we ook de beschikking over de Limnotrons (zie afbeelding), van zo'n 1000 liter, die meer worden gebruikt om grootschaliger processen te betuderen. Tijdens experimenten worden regelmatig monsters genomen uit beide typen modelecosytemen om veranderingen te volgen in de planktongemeenschap (bijv. aantallen, mate van verdediging) en abiotische variabelen (bijv. pH of nutriënten).
 6. Ecologische en evolutionaire interacties tussen waardplant, pathogene schimmel, en herbivoor insect: aanpassingen in een complexe wereld

  Categorie
  Internship
  Een groot deel van de potentiële reproductie van planten in natuurlijke populaties gaat verloren door toedoen van pathogenen en herbivoren. Twee anjerachtigen, Silene alba en S. dioica worden in ons land bijvoorbeeld geïnfecteerd door de brandschimmel Ustilago violacea, die de vruchtbeginsels van geïnfecteerde bloemen aborteert, en de helmhokjes gebruikt om haar eigen sporen in te produceren.
 7. De rol van secundaire plantenstoffen in de smalle weegbree in resistentie tegen pathogenen en herbivoren

  Categorie
  Internship
  Secundaire plantenstoffen kunnen een rol spelen bij afweer tegen zowel herbivoren als fytopathogene schimmels. In natuurlijke populaties wordt vaak een grote mate van genetische variatie in (constitutieve) gehaltes aan secundaire plantenstoffen gevonden. Een algemeen aanvaarde verklaring hiervoor is dat er kosten verbonden zijn aan deze vorm van afweer: waardgenotypen met hoge gehaltes hebben een selectief voordeel bij hoge selectiedruk door herbivoren, maar genotypen met lage gehaltes, d.w.z. lage kosten, bij een lage selectiedruk.

HR team

Maak kennis met het HR team