Werken bij het NIOO

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) is één van de onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), met ruim 200 medewerkers, gastonderzoekers en studenten. De meeste van onze medewerkers zijn afkomstig uit de (internationale) wetenschap: hoogleraren, onderzoeksmedewerkers en promovendi. Daarnaast zijn ook de collega’s in ondersteunende functies, zoals HR, communicatie, financiën, ICT en facilitair, onmisbaar. Iedereen levert vanuit het eigen vakgebied met passie een bijdrage aan een leefbare wereld. Wil jij dat ook?
Landingspagina

Diversiteit en inclusie

Wij vinden een werkomgeving waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt van groot belang. Samen streven we naar een inclusieve cultuur waarin we verschillen omarmen.

Meer over dit onderwerp
Werken bij (Diversiteit)
© Perro de Jong / NIOO-KNAW

Feiten en cijfers

 • Mensen
  Ruim 200
 • Nationaliteiten
  >30
 • Vrouw/man
  52% / 48%
 • Lopende onderzoeksprojecten
  >120

Vacatures

Wij zijn regelmatig op zoek naar nieuw talent. Ben je geïnteresseerd in werken bij het NIOO-KNAW? Bekijk hieronder de vacatures en neem gerust contact op.

 1. PhD position: Developing a microfluidic system to assess cyanobacterial traits

  Categorie
  Aanstelling
  We are looking for a PhD as part of the Aquatic Ecology department for 38 hours per week, starting 1 October 2023 for the duration of four years. Continue reading to find out more.
 2. Project controller

  Categorie
  Aanstelling
  We zoeken een enthousiaste, proactieve en ervaren projectcontroller die onze organisatie komt versterken en projectcontrol naar nieuwe hoogten kan brengen.

Stages

 1. Trekken planten natuurlijke vijanden van hun wortelbelagers aan?

  Categorie
  Stage
  Als planten worden aangevallen door bovengrondse insecten, worden bij een aantal plantensoorten stoffen vrijgemaakt die de parasitoiden van de insecten aantrekken. Er is vrijwel niets bekend of eenzelfde soort fenomeen (aantrekking van antagonisten als reactie op wortelaantasting door nematoden, insecten, of schimmels) zich ook in de bodem voordoet. Het is ook niet bekend of de inductie van een reactie van een plant op een insect bovengronds een effect heeft op een wortelherbivoor (nematode, insect).
 2. Student project Licht op Natuur

  Categorie
  Stage
  Light pollution is increasingly recognised as one of the strongest anthropogenic factors that can impact ecosystems. At the NIOO-KNAW, we investigate the impact of light on nocturnal species, such as bats, amphibians, mice and mustelids. We try to understand their response to the colour composition of light, and the ligth intensity
 3. Modelleren van aquatische voedselwebben

  Categorie
  Stage
  Om voedselwebben te onderzoeken, worden twee benaderingen naast elkaar toegepast: computermodellen en modelecosystemen (voedselwebjes). De belangrijkste experimentele ecosystemen die gebruikt worden zijn zogenaamde chemostaten: vaten van 1,6 liter waarin het plankton zich bevindt en die een continue aanvoer van verse voedingsstoffen hebben. Verder hebben we ook de beschikking over de Limnotrons (zie afbeelding), van zo'n 1000 liter, die meer worden gebruikt om grootschaliger processen te betuderen. Tijdens experimenten worden regelmatig monsters genomen uit beide typen modelecosytemen om veranderingen te volgen in de planktongemeenschap (bijv. aantallen, mate van verdediging) en abiotische variabelen (bijv. pH of nutriënten).
 4. Ecologische en evolutionaire interacties tussen waardplant, pathogene schimmel, en herbivoor insect: aanpassingen in een complexe wereld

  Categorie
  Stage
  Een groot deel van de potentiële reproductie van planten in natuurlijke populaties gaat verloren door toedoen van pathogenen en herbivoren. Twee anjerachtigen, Silene alba en S. dioica worden in ons land bijvoorbeeld geïnfecteerd door de brandschimmel Ustilago violacea, die de vruchtbeginsels van geïnfecteerde bloemen aborteert, en de helmhokjes gebruikt om haar eigen sporen in te produceren.
 5. De rol van secundaire plantenstoffen in de smalle weegbree in resistentie tegen pathogenen en herbivoren

  Categorie
  Stage
  Secundaire plantenstoffen kunnen een rol spelen bij afweer tegen zowel herbivoren als fytopathogene schimmels. In natuurlijke populaties wordt vaak een grote mate van genetische variatie in (constitutieve) gehaltes aan secundaire plantenstoffen gevonden. Een algemeen aanvaarde verklaring hiervoor is dat er kosten verbonden zijn aan deze vorm van afweer: waardgenotypen met hoge gehaltes hebben een selectief voordeel bij hoge selectiedruk door herbivoren, maar genotypen met lage gehaltes, d.w.z. lage kosten, bij een lage selectiedruk.
 6. Investigating beak size variation in Passer sparrows (internship/thesis)

  Sluitingsdatum:
  Categorie
  Stage
  Bird beaks are highly multifunctional structures, used for foraging, temperature regulation, singing and preening. This project will combine a comparison of existing bill images taken from house sparrows and a non-commensal subspecies with collection of new data from a captive house sparrow population to investigate the association between beak morphological variation and human commensalism.

HR team

Maak kennis met het HR team