Publicaties

Publicaties

De wetenschappers van het Nederlands Instituut voor Ecologie doen onderzoek naar biodiversiteit, klimaatverandering en het duurzame gebruik van land en water. Ze publiceren de resultaten van hun onderzoek in meer dan 200 peer-reviewed artikelen per jaar en ook in populair-wetenschappelijke artikelen, dissertaties, boeken en blogs. De meeste publicaties zijn vrij toegankelijk.

Zowel de wetenschappelijke en de populair-wetenschappelijke publicaties zijn te vinden via het KNAW research portal:

NIOO-KNAW publicaties

Zie voor een overzicht per afdeling de volgende links: