Publicaties

Publicaties

De wetenschappers van het Nederlands Instituut voor Ecologie doen onderzoek naar biodiversiteit, klimaatverandering en het duurzame gebruik van land en water. Ze publiceren de resultaten van hun onderzoek in meer dan 200 peer-reviewed artikelen per jaar en ook in populair-wetenschappelijke artikelen, dissertaties, boeken en blogs. Ten minste 95% van alle wetenschappelijke publicaties zijn open access, in lijn met ons publicatie- en open science-beleid.

Zowel de wetenschappelijke als de populair-wetenschappelijke publicaties zijn te vinden via de KNAW research portal:

NIOO-KNAW publicaties

Zie voor een overzicht per afdeling de volgende links: