Water op de Kaart

Project 2023–2027
Burgerwetenschappers meten aan de waterkant

Details

Financiering
Gieskes-Strijbis Fonds

Het overkoepelende doel van ons project is om de ecologische waterkwaliteit in alle wateren te verbeteren, in grote én kleine wateren. 
Daarom willen we, samen met stichting Natuur & Milieu, de komende jaren gaan werken aan gezamenlijk eigenaarschap van het waterkwaliteitsprobleem én aan de mogelijke oplossingen om te komen tot toekomstbestendige wateren. Daarnaast willen we met behulp van een sterkere sturing op het nemen van bronmaatregelen én het verkrijgen van draagvlak voor deze maatregelen ervoor zorgen dat het beleid wordt gericht op het monitoren en behalen van goede ecologische waterkwaliteit in alle wateren, niet slechts de grotere KRW-water lichamen.

In de afgelopen 5 jaar is er in het Vang de Watermonsters project met burgerwetenschappers veel data verzamelt over de waterkwaliteit in de kleine wateren in Nederland. In de komende jaren zal de focus binnen Water op de Kaart liggen op de bronnen van vervuiling, maatregelen en oplossingen en zullen we met kleinere groepen burgers in zogenoemde learning communities meer de details in duiken. Daarnaast zullen de gegevens beschikbaar worden gemaakt in een viewer, waarin ook de koppeling met andere datasets gemaakt kan worden. 

Details

Financiering
Gieskes-Strijbis Fonds

Experts