Symposium ‘Op weg naar natuurinclusief gedrag’

Natuurinclusief gedrag
© Aeres Hogeschool Wageningen

Symposium ‘Op weg naar natuurinclusief gedrag’

Evenement

Biodiversiteitsherstel en klimaatadaptatie zijn grote opgaven voor de toekomst. Om hieraan bij te dragen is aandacht nodig van iedereen. Ook van burgers. Hoe groter de betrokkenheid, hoe groter het draagvlak voor maatregelen op het gebied van biodiversiteitsherstel, klimaatadaptatie en gezondheid. Maar wat kunnen we doen om groen en natuur een stem te geven in het gedrag van burgers?

Natuurinclusief gedrag van burgers

Het project ‘Natuurinclusief gedrag van burgers’ doet hier onderzoek naar. Tijdens het symposium willen we informeren en inspireren, delen we de tussentijdse resultaten van het onderzoek en gaan we actief aan de slag. Lector en NIOO-onderzoeker Jetske de Boer is een van de organisatoren. Rosan van Halsema en Froukje Rienks verzorgen een van de workshops, over de NIOO-ervaringen met het betrekken van burgers via citizen science: bij de projecten Vang de Watermonsters en de Bodemdierendagen.

Programma

  • 13:00 uur -  Inloop met kleine lunch
  • 13:30 uur - Start plenaire bijeenkomst
  • 14:30 uur - Workshops
  • 16:30 uur - Gezamenlijke afsluiting
  • 17:00 uur - (Netwerk)Borrel

Workshops

In twee rondes workshops kun je kennis maken met verschillende manieren om gedrag(sverandering) te beïnvloeden in relatie tot natuurinclusiviteit en biodiversiteit. De keuze voor de workshops wordt gemaakt bij aankomst op 15 maart in Wageningen. De twee workshops met NIOO-inbreng zijn:

  • Natuurinclusief gedrag in de toekomst (Jetske de Boer, Aeres Hogeschool Wageningen, NIOO-KNAW): In deze workshop gebruiken we het 3-horizons framework van Bill Sharpe om te onderzoeken welke stip we op de horizon willen zetten met betrekking tot natuurinclusief gedrag en hoe we daar kunnen komen. 
  • Engagement via Citizen Science. In deze workshop delen we aan de hand van twee voorbeelden (www.bodemdierendagen.nl & www.vangdewatermonsters.nl) onze ervaringen met citizen science. In deze interactieve lezing nemen Froukje Rienks en Rosan van Halsema van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) de deelnemers mee in het betrekken van een breed publiek bij wetenschappelijk onderzoek via citizen science. 

Aanmelden

We hebben beperkt plekken beschikbaar en werken met een wachtlijst bij teveel aanmeldingen. Mocht je onverhoopt niet kunnen komen dan zouden we het fijn vinden als je je afmeldt, zodat we je plek door kunnen geven aan iemand op de wachtlijst.