Groene transitie: de staat van ons water

Een waterparel: water met een goede waterkwaliteit
© Waterschap Brabantse Delta

Groene transitie: de staat van ons water

Evenement

In de programmaserie 'Groene transitie' organiseert Pakhuis de Zwijger in Amsterdam op maandag 19 december een avond over de kwaliteit van ons water. Eén van de sprekers is NIOO-onderzoeker Rosan van Halsema.

Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) moet al het grond- en oppervlaktewater in Europa in 2027 van goede kwaliteit zijn. Maar Nederland staat onderaan de lijst. Zo liet het recente citizen science onderzoek Vang de Watermonsters zien dat maar liefst tachtig procent van onze kleine wateren nog altijd een onvoldoende scoort voor waterkwaliteit.

NIOO-onderzoeker Rosan van Halsema was nauw betrokken bij Vang de Watermonsters, en is maandag één van de gasten bij 'De staat van ons water' in Pakhuis De Zwijger. Daar worden vragen gesteld als: wat zijn de oorzaken van de slechte kwaliteit van onze wateren? Wat zijn de gevolgen? En wat kunnen we samen doen om alsnog de KRW-doelstelling te halen?

Andere sprekers zijn o.a. Maarten Ouboter van Waternet, Sander Mager van de Unie van Waterschappen, en initiator van 'Drinkable Rivers' Li An Phoa. De avond is gratis toegankelijk, maar reserveren wordt aangeraden.