Wet open overheid

Wet open overheid

Wilt u informatie opvragen in het kader van de Wet open overheid (Woo) bij de KNAW of een van haar instituten? Op deze pagina leest u hoe u dat doet.

De KNAW streeft ernaar zoveel mogelijk informatie beschikbaar te stellen via de eigen websites. Niet alle informatie kan echter naar buiten worden gebracht, bijvoorbeeld persoonlijke informatie over of afkomstig van onderzoekers of andere medewerkers, of informatie over derde partijen. Bij een informatieaanvraag onder de Woo maakt de KNAW dan ook een zorgvuldige afweging over dit verzoek, met inachtneming van het wettelijk toetsingskader hiervoor en binnen de wettelijke termijn van 4 weken. Als deze termijn niet haalbaar is, treedt de KNAW hierover met u in contact. Bij een afwijzing van een informatieverzoek zal de KNAW de redenen hiervoor met u delen. Bij toewijzing van het verzoek deelt de KNAW de gevraagde informatie met u en maakt deze ook voor anderen openbaar toegankelijk.

Een verzoek indienen

Beschrijf in uw verzoek zo precies mogelijk welke vastgelegde informatie u wenst te ontvangen. Informatieverzoeken voor alle KNAW-onderdelen (Bureau en KNAW-instituten) kunt u mailen naar:

woo@knaw.nl

U kunt uw verzoek ook per post richten aan:
KNAW
Wooverzoek
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam

De KNAW kan gemaakte kosten voor het maken van kopie├źn en uittreksels bij u in rekening brengen.