Werkklimaat bij het NIOO

Bovenaanzicht NIOO
© RefHan Video Productions

Werkklimaat bij het NIOO

Bij het NIOO werken we samen met een diverse groep mensen aan onze strategische doelen. We hebben collega’s uit verschillende landen. Er zijn ten minste 30 verschillende nationaliteiten vertegenwoordigd. Jong talent wordt begeleid door senior collega’s met naam binnen de (inter)nationale onderzoekswereld.

Er is sprake van een inspirerende en positieve sfeer, waarin collega’s worden aangemoedigd om het beste uit zichzelf te halen en samen te werken. De verbinding met elkaar wordt op verschillende manieren gevonden. Vakinhoudelijk door elkaar te ontmoeten bij afdelingsoverleg, NIOO-seminars en -onderzoeksdagen. Sociaal door de activiteiten die worden georganiseerd door de NIOO 'Party planners'. 

Zo zorgen we samen voor een werkklimaat waarin iedereen zich welkom, uitgedaagd en ondersteund voelt. Een werkomgeving waarin aandacht is voor individuele kwaliteit en waar ontwikkelmogelijkheden voor de medewerkers voorop staan. Wij vinden een inclusieve cultuur belangrijk. We respecteren en omarmen verschillen, vanuit de gedachte dat diversiteit leidt tot meer creativiteit, multidisciplinaire vernieuwing en afgewogen besluitvorming.

Dit alles in een modern gebouw, dat is uitgegroeid tot een architectonische blikvanger die het ecologisch onderzoek dat erin plaatsvindt weerspiegelt. Het is een van de duurzaamste gebouwen van Nederland.

Ontwikkelmogelijkheden

We vinden talentontwikkeling, scholing en de juiste begeleiding voor ontwikkeling essentieel.

Binnen het NIOO worden regelmatig trainingen verzorgd en voor specifieke doelgroepen intervisiebijeenkomsten georganiseerd, waarin met en van elkaar wordt geleerd. De NIOO-seminarcommissie verzorgt op regelmatige basis seminars waar sprekers, vaak van buiten het NIOO, ons inspireren met hun verhaal.

Daarnaast is voor alle instituten binnen de KNAW het Centrum voor Loopbaan & Ontwikkeling (CLO) opgezet. Hier kun je terecht met al je vragen over (loopbaan)ontwikkeling en scholings- en trainingsmogelijkheden. Het CLO heeft een breed aanbod aan incompany trainingen en werkt samen met loopbaanbegeleiders en coaches. Ook kun je zelf een aanvraag indienen voor een opleiding, training of andere loopbaanactiviteit.

Samenwerkingsverbanden

Werken bij het NIOO betekent ook samenwerking met vele nationale en internationale onderzoekers, andere kennisinstellingen, overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

Publiek-private samenwerking met natuurorganisaties, bedrijven en overheden vormen voor het NIOO de basis om onderzoeksresultaten te delen met partijen die deze resultaten willen toepassen.

De samenwerking met universiteiten is onder meer zichtbaar door de 12 hoogleraarschappen verbonden aan zes (van de zeven) Nederlandse universiteiten met een biologie-opleiding en ook een technische universiteit.

Daarnaast hecht het NIOO aan de internationale samenwerking, bijvoorbeeld via internationale co-auteurschappen van wetenschappelijke publicaties en benoemingen van NIOO-medewerkers bij buitenlandse universiteiten.