Diversiteit en inclusie

Diversiteit
© Perro de Jong / NIOO-KNAW

Diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie staan hoog op de agenda bij de KNAW en al haar instituten.

Lees hier meer over dit onderwerp op de website van de KNAW. In de visie van de KNAW is diversiteit voor een kennisorganisatie een basisvoorwaarde voor kwaliteit.

Van visie naar actie

Om diversiteit en inclusie te bevorderen heeft de KNAW voor de periode tot en met 2025 een aantal doelstellingen: 

  • vergroten van bewustzijn en kennis
  • uitdragen visie
  • stimuleren van een inclusief, open en veilig werkklimaat
  • monitoren en evalueren

IDEA-commissie

Om de KNAW-brede visie op diversiteit en inclusie te vertalen naar acties en maatregelen voor het NIOO is de IDEA-commissie (Inclusion-Diversity-Equality-Accessibility) actief. Deze commissie bestaat uit collega’s vanuit de gehele organisatie. Gezamenlijk zetten zij zich in voor nog meer aandacht hiervoor binnen het NIOO. Dit doen zij onder andere door:

  • het betrekken van alle NIOO-collega’s door regelmatige bijeenkomsten en voorlichtingen
  • het organiseren van trainingen gericht op IDEA-onderwerpen
  • kwantitatief onderzoek en enquêtes als basis te nemen voor verdere acties