Jong talent

Jonge koolmeisjes
© Wikimedia Commons

Jong talent

Wij dragen graag bij aan het opleiden van de volgende generatie ecologische onderzoekers. Ontwikkelmogelijkheden voor zowel medewerkers als de medewerkers van de toekomst staan voorop. Hieronder lees je meer over diverse mogelijkheden voor (jong) talent.

Stage en afstuderen

Het NIOO biedt vele mogelijkheden aan studenten van verschillende opleidingen tot het lopen van een stage. Wij zijn regelmatig op zoek naar gemotiveerde en enthousiaste studenten. Op onze vacaturepagina vind je de actuele stagemogelijkheden. Heb je interesse in één van deze onderwerpen, neem dan snel contact op.  

Promoveren

Wetenschap is in beweging en heeft continue behoefte aan nieuwe, frisse inzichten. Wij verbinden dan ook graag onderzoekers als promovendus aan het NIOO. Wanneer je bij ons komt promoveren dan stellen we samen een opleidings- en begeleidingsplan vast. Met dit plan kunnen we jouw voortgang monitoren en evalueren.

Aanvullend op het aanbod vanuit de onderzoeksschool is een opleidingsbudget voor jouw professionele en persoonlijke ontwikkeling beschikbaar.   

Het NIOO PhD en Postdoc platform faciliteert de uitwisseling van kennis en ervaringen, onder andere door het organiseren van intervisiebijeenkomsten. Je krijgt de mogelijkheid om actief deel te nemen aan wetenschappelijke discussies op wekelijkse NIOO seminars, je werk te presenteren op (inter)nationale wetenschappelijke bijeenkomsten en in een vroeg stadium te beginnen met publiceren.

Tenure track

Veelbelovende jonge onderzoekers bieden wij een loopbaantraject op maat. Het doel hiervan is om getalenteerde, ambitieuze onderzoekers te werven en voor de lange termijn te verbinden aan ons instituut. Wij bieden een helder loopbaanperspectief in een vooraf bepaald tijdspad. Als tenure tracker werk je toe naar een vaste aanstelling binnen ons instituut. Ontwikkeling  wordt gedurende het gehele traject gefaciliteerd en ondersteund. Een goede monitoring is daarbij essentieel. Duidelijke persoonlijke criteria en regelmatige periodieke evaluatie helpen hierbij.

Beurzen

Ook uit de diverse subsidies die de afgelopen jaren door de European Research Council of de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) aan ons zijn toegekend blijkt de kwaliteit van het NIOO. Wij ondersteunen je graag in jouw ambitie door je klaar te stomen voor het schrijven van (individuele) subsidieaanvragen. Tijdens de jaarlijkse KNAW Grant Week kun je hier alles over leren en ook een aantal algemene handreikingen voor het schrijven van subsidieaanvragen en projectmanagement krijgen.