Modelleren van aquatische voedselwebben

Modelleren van aquatische voedselwebben

Vacature
Aquatic Ecology

Contact Person:

Droevendaalsesteeg 10
6708 PB Wageningen

Om voedselwebben te onderzoeken, worden twee benaderingen naast elkaar toegepast: computermodellen en modelecosystemen (voedselwebjes). De belangrijkste experimentele ecosystemen die gebruikt worden zijn zogenaamde chemostaten: vaten van 1,6 liter waarin het plankton zich bevindt en die een continue aanvoer van verse voedingsstoffen hebben. Verder hebben we ook de beschikking over de Limnotrons (zie afbeelding), van zo'n 1000 liter, die meer worden gebruikt om grootschaliger processen te betuderen. Tijdens experimenten worden regelmatig monsters genomen uit beide typen modelecosytemen om veranderingen te volgen in de planktongemeenschap (bijv. aantallen, mate van verdediging) en abiotische variabelen (bijv. pH of nutriënten).

Werkzaamheden en duur
In overleg. Ook studenten die interesse hebben in modelleerwerk of analyse van tijdseries kunnen binnen dit project ingezet worden.

Gebruikte technieken
Afhankelijk van het soort project waarbinnen gewerkt wordt: planktonkweek en bemonstering, microscopie, chemostaten, Limnotrons, koolstof/stikstof analyser, fotospectrometer, CASY/Coulter Counter, PHYTO-PAM, zuurstofmetingen, pHmetingen, nutrientanalyses (bijv. totaal P, totaal N, P gehalte van algen), physische parameters (licht intensiteit), data analyse (statistical paketten, MS Excel), modelleren op de computer (verschillende platforms en programmeeromgevingen).

Contactpersoon
Dr. Wolf Mooij, tel.: 0317 473551, e-mail: w.mooij@nioo.knaw.nl