Onze missie

De missie van het NIOO is het doen van toonaangevend ecologisch onderzoek naar biodiversiteit, klimaatverandering en duurzaam gebruik van land en water, het stimuleren van ecologisch onderzoek in Nederland en het beschikbaar stellen van ecologische kennis aan de samenleving.
We onderzoeken: ‘Ecology of Life’.

Onze visie

De visie van het NIOO is om te begrijpen hoe terrestrische en aquatische ecosystemen functioneren en reageren op veranderingen in het milieu en menselijke effecten. Met deze kennis draagt het NIOO bij aan het ontwerpen van nieuwe strategieën voor een duurzame toekomst van al het leven op aarde: 'Ecology for Life!'

Onze focus

Het ecologisch onderzoek binnen het NIOO richt zich op drie thema’s:

  1. Biodiversiteit
  2. Klimaatverandering
  3. Duurzaam gebruik van land en water

Welkom bij het NIOO! Neem een kijkje in ons onderzoeksinstituut: wat doen we daar?