Persberichten

Ieder jaar komen zo'n zestig van onze experts in het nieuws. Over giftige blauwalgen tot bodembiodiversiteit en de persoonlijkheid van vogels. Vragen? Neem contact op met Froukje Rienks, hoofd wetenschapscommunicatie van het NIOO.

Zoekresultaten

 1. Onderzoek aan wilde eenden laat zien: trekvogels brengen geen vogelgriep maar krijgen het hier

  Persbericht
  06/10/2014 Trekvogels werden nogal eens verfoeid als het om vogelgriep ging. Nu blijkt dat ze het virus waarschijnlijk juist hier oplopen.
  gemaakt door Jacintha van Dijk
 2. Veranderingen in klimaatpatroon sturen natuur in de war: "kijk naar patroon in plaats van gemiddelde"

  Persbericht
  HETEREN (Gld.) - "Klimaatonderzoekers doen er goed aan om naar de bevindingen van biologen te luisteren," stelt onderzoeker Marcel Visser van het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (NIOO-KNAW). Hoe beïnvloeden veranderingen in het klimaat de levende natuur? Dat is een essentiële vraag, ook op de klimaatsconferentie COP6 van de Verenigde Naties in Den Haag de komende weken. "Bij voorspellingen van klimaatsverandering ligt de focus nu op de stijgende gemiddelde temperatuur, maar de variatie, het patroon, is ook belangrijk." Dat heeft Visser vastgesteld bij zijn onderzoek aan eiken, wintervlinders en koolmezen.
  Iris cover
 3. Ringonderzoek legt kwetsbaarheid jonge zeearenden bloot

  Persbericht
  WAGENINGEN/DRIEBERGEN - Sinds 2006 broedt de zeearend weer in Nederland. Tot en met 2013 zijn er op vier broedlocaties 21 jongen uitgevlogen, waarvan er 14 zijn geringd. Tenminste drie van die 14 jonge vogels kwamen in de problemen, en twee vogels overleefden dat niet. Eind december nog werd een jonge zeearend die in 2013 in het Lauwersmeer ter wereld kwam dood teruggevonden bij Doesburg. Ringonderzoek leert ons veel over de verspreiding van vogels. Het maakt ook duidelijk dat net als andere vogels de eerste levensjaren van een zeearend moeilijk zijn.
  IrisTest
 4. Trekkende dieren zorgen voor wereldwijd ecosysteem

  Persbericht
  WAGENINGEN – In het dierenrijk wordt heel wat afgereisd, zo zou je het onderzoek van Silke Bauer kunnen samenvatten. De Wageningse ecologe maakte met een Australische collega een overzicht van diersoorten die van de ene plek op aarde naar de andere trekken. De onderzoekers stellen dat migratiestromen meer invloed hebben dan gedacht. Ze pleiten er dan ook voor om in de toekomst meer rekening te houden met de miljarden ganzen, sprinkhanen, vlinders, haringen en gnoes die over de wereld zwerven.
  Wilde dieren
 5. Bijzonder cadeau voor zestig jaar koolmezenonderzoek

  Persbericht
  Wageningen - Medewerkers van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) vonden vandaag het eerste koolmezen-ei van 2014 in nestkast 100 in Oosterhout. Een bijzonder cadeau, en dat in het 60ste jaar dat NIOO-KNAW en haar voorgangers vier verschillende mezenpopulaties bestuderen. Dit langetermijnonderzoek is wereldwijd uniek en heeft al op tal van terreinen voor nieuwe wetenschappelijke inzichten gezorgd.
  Meneer op ladder
 6. Kwaliteit vogeltrek-onderzoek positief geëvalueerd

  Persbericht
  WAGENINGEN – Het Vogeltrekstation van NIOO-KNAW bestudeert al meer dan honderd jaar vogels, door ze te ringen en te volgen op hun trek. Een commissie van onafhankelijke experts die het werk van het Vogelstrekstation evalueerde, gaf een uitmuntende beoordeling.
  houtduiven
 7. NIOO krijgt 'voedselbos'

  Persbericht
  Het Nederlands Instituut voor Ecologie NIOO-KNAW krijgt een ‘voedselbos’. Medewerkers van het NIOO planten op het terrein een groot aantal eetbare soorten. Kunstmest of bestrijdingsmiddelen zijn niet nodig, omdat gewerkt wordt volgens de ecologische principes van een natuurlijk bos.
  Mensenbuiten
 8. 'Buurplanten' bepalen waar insecten gaan eten

  Persbericht
  WAGENINGEN – Insecten zijn kieskeuriger dan je zou denken: bij hun keuze om zich te voeden met één specifieke plant en niet een andere, gaat het om veel meer dan alleen de soort waartoe de plant behoort. De voedingswaarde van de individuele plant is ook een belangrijke factor. Net als de verschillende andere plantensoorten die in de buurt groeien. Maar wat geeft uiteindelijk de doorslag?
  JKK
 9. Onderzoek ecosystemen van de toekomst van start

  Persbericht
  Wat gebeurt er als een plant door klimaatsverandering zonder vriend en vijand verhuist naar noordelijker streken?
  Grote bakken met aarde staan op het Van der Puttenplein