Persberichten

Ieder jaar komen meer dan veertig van onze experts in het nieuws. Van giftige blauwalgen tot bodembiodiversiteit en de persoonlijkheid van vogels. Vragen? Neem contact op met Froukje Rienks, hoofd wetenschapscommunicatie van het NIOO.

Zoekresultaten

 1. Volop Wageningse activiteiten in het Jaar van de Bodem

  Persbericht
  De Wageningse bodemexpertise is internationaal toonaangevend. Logisch dus dat veel activiteiten in 2015, het Internationale Jaar van de Bodem, in Wageningen plaatsvinden. Als aftrap legden op maandag 26 januari verschillende Wageningse instellingen en organisaties een steen in de Walk of Fame op de campus. Op deze wijze symboliseren zij hun samenwerking in het Wageningen Soil Network, waarmee zij het Jaar van de Bodem ondersteunen.
  Wageningsebodem
 2. John Liu bij het NIOO: 'The Art of Healing the Earth'

  Persbericht
  Al meer dan 15 jaar werkt filmer John D. Liu aan zijn wereldwijde missie om woestijnen te vergroenen. Hij maakte documentaires over grootschalige projecten in China, Rwanda en Ethiopië en groeide uit tot dé ambassadeur van ecologisch herstel. Sinds kort is Liu als 'visiting fellow' verbonden aan het NIOO.
  JohnLiu
 3. Vertrouwen in biobrandstof en houtstook misplaatst

  Persbericht
  Dinsdag spreekt de Tweede Kamer over het Energieakkoord. Aan dat akkoord liggen uitgangspunten ten grondslag die wetenschappelijk niet houdbaar lijken. Dat blijkt uit het visiedocument ‘Biobrandstof en hout als energiebronnen’ dat de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) vandaag publiceert op haar website.
  Iris cover
 4. Broedvogels Waddenzee in de problemen

  Persbericht
  ZEIST/WAGENINGEN/NIJMEGEN - Vogels die in het waddengebied broeden, zitten flink in de problemen. Dat blijkt uit een nieuwe studie waarbij alle beschikbare gegevens van de afgelopen twintig jaar over elkaar zijn gelegd. Het rapport wordt gepresenteerd bij het startsymposium van het Centre for Avian Population Studies op 6 november.
  IMG_7967
 5. Brutale koolmezen zijn betere sociale netwerkers

  Persbericht
  PERSBERICHT WAGENINGEN UR - Brutale koolmeesmannen hebben meer sociaal contact dan hun schuwere soortgenoten. Dat is de uitkomst van onderzoek van Wageningen University en het Nederlands Instituut voor Ecologie, gepubliceerd in het laatste nummer van Animal Behaviour.
  Koolmeesmetkarakter
 6. Onderzoek aan wilde eenden laat zien: trekvogels brengen geen vogelgriep maar krijgen het hier

  Persbericht
  WAGENINGEN / UTRECHT – Trekvogels werden nogal eens verfoeid als het om vogelgriep ging. Nu blijkt dat ze het virus waarschijnlijk niet ons land inbrengen maar het hier juist oplopen, in ieder geval bij het onderzochte grieptype bij wilde eenden. Woensdag 8 oktober promoveert dierecoloog Jacintha van Dijk van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) hierop bij Universiteit Utrecht.
  OnderzoekEend
 7. Onderzoek aan wilde eenden laat zien: trekvogels brengen geen vogelgriep maar krijgen het hier

  Persbericht
  06/10/2014 Trekvogels werden nogal eens verfoeid als het om vogelgriep ging. Nu blijkt dat ze het virus waarschijnlijk juist hier oplopen.
  gemaakt door Jacintha van Dijk
 8. Veranderingen in klimaatpatroon sturen natuur in de war: "kijk naar patroon in plaats van gemiddelde"

  Persbericht
  HETEREN (Gld.) - "Klimaatonderzoekers doen er goed aan om naar de bevindingen van biologen te luisteren," stelt onderzoeker Marcel Visser van het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (NIOO-KNAW). Hoe beïnvloeden veranderingen in het klimaat de levende natuur? Dat is een essentiële vraag, ook op de klimaatsconferentie COP6 van de Verenigde Naties in Den Haag de komende weken. "Bij voorspellingen van klimaatsverandering ligt de focus nu op de stijgende gemiddelde temperatuur, maar de variatie, het patroon, is ook belangrijk." Dat heeft Visser vastgesteld bij zijn onderzoek aan eiken, wintervlinders en koolmezen.
  Iris cover
 9. Ringonderzoek legt kwetsbaarheid jonge zeearenden bloot

  Persbericht
  WAGENINGEN/DRIEBERGEN - Sinds 2006 broedt de zeearend weer in Nederland. Tot en met 2013 zijn er op vier broedlocaties 21 jongen uitgevlogen, waarvan er 14 zijn geringd. Tenminste drie van die 14 jonge vogels kwamen in de problemen, en twee vogels overleefden dat niet. Eind december nog werd een jonge zeearend die in 2013 in het Lauwersmeer ter wereld kwam dood teruggevonden bij Doesburg. Ringonderzoek leert ons veel over de verspreiding van vogels. Het maakt ook duidelijk dat net als andere vogels de eerste levensjaren van een zeearend moeilijk zijn.
  IrisTest
 10. Trekkende dieren zorgen voor wereldwijd ecosysteem

  Persbericht
  WAGENINGEN – In het dierenrijk wordt heel wat afgereisd, zo zou je het onderzoek van Silke Bauer kunnen samenvatten. De Wageningse ecologe maakte met een Australische collega een overzicht van diersoorten die van de ene plek op aarde naar de andere trekken. De onderzoekers stellen dat migratiestromen meer invloed hebben dan gedacht. Ze pleiten er dan ook voor om in de toekomst meer rekening te houden met de miljarden ganzen, sprinkhanen, vlinders, haringen en gnoes die over de wereld zwerven.
  Wilde dieren
 11. Bijzonder cadeau voor zestig jaar koolmezenonderzoek

  Persbericht
  Wageningen - Medewerkers van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) vonden vandaag het eerste koolmezen-ei van 2014 in nestkast 100 in Oosterhout. Een bijzonder cadeau, en dat in het 60ste jaar dat NIOO-KNAW en haar voorgangers vier verschillende mezenpopulaties bestuderen. Dit langetermijnonderzoek is wereldwijd uniek en heeft al op tal van terreinen voor nieuwe wetenschappelijke inzichten gezorgd.
  Meneer op ladder
 12. Kwaliteit vogeltrek-onderzoek positief geëvalueerd

  Persbericht
  WAGENINGEN – Het Vogeltrekstation van NIOO-KNAW bestudeert al meer dan honderd jaar vogels, door ze te ringen en te volgen op hun trek. Een commissie van onafhankelijke experts die het werk van het Vogelstrekstation evalueerde, gaf een uitmuntende beoordeling.
  houtduiven