Brutale koolmezen zijn betere sociale netwerkers

Koolmeesmetkarakter

Brutale koolmezen zijn betere sociale netwerkers

Persbericht

Bij dit onderzoek is voor het eerst gebruik gemaakt van een nieuw automatisch meetsysteem met radiozenders, waarmee meerdere koolmezen tegelijk gevolgd kunnen worden. Door meer sociaal contact verkrijgen de brutale vogels mogelijk betere informatie over voedselplekken, concurrentie en roofdieren.

Persoonlijkheden

Ook dieren hebben verschillende persoonlijkheden. Zowel in de natuur als in de veehouderij bepaalt de persoonlijkheid van dieren veel van hun sociale gedrag. Dit sociale gedrag kan een groot effect hebben op het welzijn en het voortplantingssucces van het dier.

“In territoriale dieren, zoals koolmezen, kan contact met soortgenoten belangrijke sociale informatie opleveren, maar sociale contacten kunnen tegelijkertijd ook stress veroorzaken of zelfs tot een gevecht leiden. Als je weet hoe en waarom individuen verschillen in hun sociaal gedrag, kun je voorspellen hoe dieren zullen reageren op verschillende sociale situaties, zoals wanneer ze sociale contacten kwijtraken door versnippering van hun leefgebied of wanneer ze in een groep worden geplaatst. Deze kennis uit de natuur is daardoor te gebruiken voor bijvoorbeeld welzijnsonderzoek in de veehouderij.”

Aldus Lysanne Snijders, promotie-onderzoekster bij de leerstoelgroep Gedragsecologie van Wageningen University en de afdeling Dierecologie van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

Nieuw meetsysteem

In dit onderzoek naar sociale netwerken bij koolmezen maakten Lysanne Snijders en haar begeleiders - prof. Marc Naguib (Wageningen University) en dr. Kees van Oers (NIOO-KNAW) - gebruik van een nieuw automatisch meetsysteem, waarmee het voor het eerst mogelijk is om bij wilde kleine dieren zoals zangvogels vele individuen continu en tegelijk te volgen.

De koolmezen werden voorzien van een lichtgewicht zender die elke vijf seconden een signaal afgeeft. Een netwerk van vele tientallen ontvangers in het Westerheide bos bij Arnhem registreert automatisch de locatie van een groot aantal, op persoonlijkheid geteste, wilde koolmezen. Via dit meetsysteem blijkt dat brutale koolmeesmannen vaker in de nabijheid van mannelijke soortgenoten te vinden zijn. In eerdere onderzoeken werd de positie van de dieren bepaald door middel van een handantenne waarmee maar één individu tegelijk gevolgd kon worden.

Modelvogel

In het onderzoek naar dierpersoonlijkheden en sociale netwerken wordt de koolmees als modelvogel gebruikt. De koolmees komt in bijna heel Europa voor, zodat gedrags- en ecologische data gemakkelijk zijn te verzamelen. Daarbij trekken koolmezen niet, zijn ze erg territoriaal en broeden ze in nestkasten, wat ze zeer geschikt maakt voor gedrags- en ecologisch onderzoek.
 

Publicatie: Social networking in territorial great tits: slow explorers have the least central social network positions, Lysanne Snijders, Erica P. van Rooij, John M. Burt, Camilla A. Hinde, Kees van Oers and Marc Naguib, Animal Behaviour 98, p. 95-102.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lysanne Snijders, leerstoelgroep Gedragsecologie Wageningen University/ Dierecologie NIOO-KNAW, tel. 06-24488737, e-mail lysanne.snijders@wur.nl.