Volop Wageningse activiteiten in het Jaar van de Bodem

Wageningsebodem

Volop Wageningse activiteiten in het Jaar van de Bodem

Persbericht

De Wageningse bodemexpertise is internationaal toonaangevend. Logisch dus dat veel activiteiten in 2015, het Internationale Jaar van de Bodem, in Wageningen plaatsvinden. Als aftrap legden op maandag 26 januari verschillende Wageningse instellingen en organisaties een steen in de Walk of Fame op de campus. Op deze wijze symboliseren zij hun samenwerking in het Wageningen Soil Network, waarmee zij het Jaar van de Bodem ondersteunen.

Gerben Mol van Alterra Wageningen UR is voorzitter van de Wageningen Soil Network werkgroep en onthulde de steen: “De Verenigde Naties heeft 2015 benoemd tot International Year of Soils om het belang van een gezonde bodem voor de kwaliteit van leven onder de aandacht te brengen. Verschillende Wageningse instellingen en organisaties hebben elkaar nu gevonden. Vanuit het Wageningen Soil Network zullen we gezamenlijk een bijdrage leveren aan het internationale Jaar van de Bodem.” Tot de deelnemers behoren op dit moment Wageningen University, Alterra en andere instituten van Wageningen UR, ISRIC World Soil Information, het Centre for Soil Ecology en het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW).

Bodemmonster

Voordat de steen geplaatst is, verzamelden filmmaker en ecoloog John D. Liu, tevens visiting fellow bij het NIOO-KNAW en Prof. dr. Louise Vet, directeur van het NIOO-KNAW eerst wat grond op precies die plek. Verschillende laboratoria bij het NIOO-KNAW en Wageningen UR onderzoeken het bodemmonster nu. De resultaten over het leven en de chemie in deze bodem verwachten zij binnenkort. Ook deze bodem leeft vast volop! Gerard Korthals van het Centre for Soil Ecology en secretaris van de werkgroep: “De Wageningse bodem is erg interessant, omdat hier verschillende soorten bodems voorkomen. Je vindt in deze omgeving bijvoorbeeld veen, rivierklei en zandgrond, die ieder weer een heel ander bodemleven en een ander gebruik kennen. Dat maakte Wageningen eind 19e eeuw de meest logische vestigingsplaats voor de toenmalige Landbouwhogeschool, de voorloper van Wageningen UR.”

Bodem beter benutten

Anno 2015 is de bodemexpertise in Wageningen toonaangevend. Of het nu gaat om het beschrijven van de fysieke eigenschappen van de bodem, de relatie tussen de bodem en het klimaat, het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, of om inzicht te krijgen in het bodemleven; Wageningse instellingen leveren de inzichten waar lokale en wereldwijde partijen naar zoeken om de bodem beter te benutten voor huidige en toekomstige generaties.

Activiteiten in 2015

De deelnemers in het netwerk zullen in de loop van het jaar verschillende activiteiten organiseren, die de Wageningse bodemexpertise laat zien. Zo staan er diverse congressen gepland voor wetenschappers, beleidsmakers en het bedrijfsleven en worden er activiteiten georganiseerd voor het algemene publiek. Gerben Mol: “Vanuit het Wageningen Soil Network maken we bijvoorbeeld een speciale tour voor gasten op de campus. En één van de deelnemers, ISRIC, start dit jaar met het Virtual World Soil Museum, waardoor online niet alleen de 80 profielen uit het fysieke museum bekeken kunnen worden, maar ook die 920 die nu in de kelder liggen, de hele collectie dus.”

Ook buiten de campus vinden activiteiten plaats, zo zal ‘Wageningen’ vertegenwoordigd zijn op de Global Soil Week in Berlijn en wordt met mediapartners gewerkt aan ‘citizen science’ projecten rond de bodem. De op dit moment geplande activiteiten van het Wageningen Soil Network zijn te bekijken op www.wageningensoilnetwork.nl.