Gamen met exoten

Exotengamelancering

Gamen met exoten

Persbericht

Exoten, wat zijn dat eigenlijk? En waarom een game over exoten? Exoten zijn dieren of planten die oorspronkelijk niet voorkomen in Nederland. Ze komen bijvoorbeeld binnen met schepen, vliegtuigen, containers of zelfs via de kleding van mensen. Maar ook klimaatverandering kan een rol spelen.

“Met deze game willen we het publiek op een speelse manier informeren over exoten, en over de grote impact die ze hebben op de Nederlandse natuur”, zegt Sjakel van Wesemael, Sectormanager Natuur & Recreatie bij PWN. “Denk bijvoorbeeld aan waterplanten die in de natuur terecht komen doordat iemand een aquarium leeggooit in een sloot. Zoiets kan grote gevolgen hebben”, vult Louise Vet, directeur NIOO aan.

In de game ontdekken bezoekers ook dat de invloed van exoten niet altijd hetzelfde is. “Zijn ze schadelijk of juist nuttig? Moet je daar iets aan doen en zo ja, wat? De game laat zien welke dilemma’s hierbij spelen, en welke invloed dit heeft op het natuurbeheer”, vervolgt Van Wesemael.

Spelend leren

De Exoten Game laat de kracht zien van spelend leren. Je gaat actief op onderzoek in de wereld van exoten, waarbij je keuzes moet maken en beslissingen moet nemen als boswachter of onderzoeker. De inhoud varieert van grappige minigames tot serieuze vragen over herkomst en gevolgen van exoten. Zo wordt dit onderwerp visueel en heel toegankelijk voor jong en oud.

PWN en NIOO hechten ieder vanuit hun eigen kerntaken belang aan bewustwording over exoten. “PWN is beheerder van 7.400 hectare duingebied dat cruciaal is voor de opslag en zuivering van drinkwater. Hierbij hebben we ook te maken met invasieve exoten, die het kwetsbare natuurlijke evenwicht in de duinen kunnen verstoren. We willen de zes miljoen bezoekers die hier jaarlijks komen, laten zien hoe we daarmee omgaan”, zegt Van Wesemael.

“Die impact van exoten op de natuur is ook een belangrijk onderzoeksveld van het NIOO”, stelt Vet. Het eerste idee voor de Exoten Game is bij het NIOO geboren. En het is zeker niet zo dat elke exotische soort problemen oplevert. Sterker nog: er zijn er ook genoeg die juist een positieve rol kunnen spelen in een ecosysteem. “Daarom willen we met deze game iedereen laten ervaren wat exoten nu zijn en wat ze betekenen voor onze toekomst.”

Over PWN

PWN levert drinkwater aan ruim 780.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in de provincie Noord-Holland. Ook beheert PWN in opdracht van de provincie ruim 7.300 hectare aan natuurgebieden tussen Zandvoort en Bergen. De Kennemerduinen en het Noordhollands Duinreservaat krijgen ruim 6 miljoen keer per jaar bezoek en genieten bescherming als Natura 2000-gebied. Voor PWN gaan drinkwaterproductie en natuurbeheer hand in hand. De kennis op het gebied van natuurbehoud zorgt voor een duurzame benadering van drinkwaterwinning.

Voor meer informatie: Wendy van der Veen, Senior Adviseur Marketing & Communicatie, telefoon: 023-5413223.

Over NIOO

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) doet fundamenteel en strategisch ecologisch onderzoek. Met meer dan 300 onderzoekers en studenten is het NIOO een van de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De NIOO-ers bestuderen organismen, populaties, levensgemeenschappen en ecosystemen: hoe werkt de natuur? Samen onderzoeken ze de volle breedte van planten-, dier- en microbiële ecologie, zowel op het land als in het water.

Voor meer informatie: Froukje Rienks, Hoofd PR & Wetenschapscommunicatie, telefoon: 0317-473590 / 06-10487481

Over iTZiT

iTZiT maakt kennis van organisaties zichtbaar met intelligente en interactieve 3D visualisaties, en combineert daarbij media, real-time data, simulaties en gaming. iTZiT werkt onder meer voor kennis- en onderzoeksinstituten, overheden, de maritieme sector, bouw en vastgoed, de maak- en procesindustrie, recycling en duurzaamheid en gezondheidszorg.

Voor meer informatie: Ivo Verhoef, telefoon: 0182-678806