Nieuws

Zoekresultaten

 1. Duurzame voedselproductie leren voorspellen en verbeteren met bodemleven

  Persbericht
  Akkers en weiden kunnen behalve voedsel nog veel meer diensten leveren, als het bodemleven gezond is. Een groep onderzoekers en bedrijven gaat bekijken hoe landbouwgronden hun multifunctionaliteit terug kunnen krijgen.
  Microscopie
 2. Bodemdag 2022: levende bodem voor een gezonde stad

  Nieuws
  Op 31 mei tijdens de Bodemdag 2022 gaan we met elkaar in gesprek over het benutten van natuurlijke bodemfuncties.
  Bosmier met een insectachtige
 3. Voor het eerst pimpelmezen uitgevlogen bij Beleef de Lente

  Nieuws
  Een primeur bij Beleef de Lente: de nestkast van een koolmezenpaar werd dit jaar bezet door pimpelmezen.
  Pimpelmees zit in de in- en uitgang van een nestkast
 4. NIOO op uitverkocht wetenschapsfestival met bodemdieren en trekvogels

  Nieuws
  Het uitverkochte wetenschapsfestival voor kinderen Expeditie NEXT nam begin deze maand het Friese Franeker over.
  Expeditie NEXT 2022 grote groep kinderen bij de stand van NIOO-KNAW
 5. 'Hagenpreek' bij het NIOO

  Nieuws
  Kenneth Rijsdijk reikte maandag het eerste exemplaar van zijn boek Heg uit aan directeur Geert de Snoo van het NIOO en aan Louise Vet van het Deltaplan Biodiversiteit.
  Kenneth Rijsdijk bij het NIOO
 6. Gulden sleutelbloemen tellen als graadmeter voor gezonde natuur

  Nieuws
  02/05/2022 Vorig jaar zijn er in heel Europa bijna 400.000 gulden sleutelbloemen gecheckt. Ook in het voorjaar van 2022 kunnen vrijwilligers weer helpen tellen.
  Gulden sleutelbloemen (Kim en Froukje)
 7. Slapende antibiotica wakker maken met ERC Advanced beurs

  Nieuws
  De zoektocht naar nieuwe antibiotica vergemakkelijken: Gilles van Wezel wil dit doen door te kijken naar overeenkomsten in het DNA van antibiotica-producerende bacteriën.
  Streptomyces
 8. Het meerbericht: de verwachting voor veilig zwemwater

  Persbericht
  Het project Meerbericht is officieel gestart. In het project worden bestaande weer-, water- en blauwalgmodellen gecombineerd om blauwalgenoverlast te voorspellen.
  Informatiebord over het project Meerbericht
 9. Nieuwe leerstoel 'slimme ecologische watermonitoring' van start

  Nieuws
  Het CvB van Universiteit Twente benoemt Dr. Lisette de Senerpont Domis per 1 mei tot hoogleraar Smart Ecological Monitoring of Aquatic Systems.
  Dr. Lisette de Senerpont Domis
 10. Wildzwemmen aanmoedigen... met aandacht voor de waterkwaliteit

  Nieuws
  Zwemmen in de natuur is gezond. Een groep Britse wetenschappers is een project gestart om het aan te moedigen.
  Open water swimming (Finland)
 11. Boek over bodemdieren van Janneke Schotveld gratis voor alle Nederlandse basisscholen

  Persbericht
  Gratis voor alle basisscholen: het nieuwe boek van Superjuffie-schrijfster Janneke Schotveld, met een belangrijke rol voor bodemdieren.
  Omslag van Mevrouw Mol van Janneke Schotveld
 12. Klimaatverandering kan blauwalgen giftiger maken

  Persbericht
  Dedmer van de Waal gaat met een Europese beurs onderzoeken wat de giftigheid van blauwalgen bepaalt, en of klimaatverandering het probleem verergert.
  Blauwalgenbloei