Maak kennis met het nieuwe Nationaal Centrum voor Bodemecologie

Scientists involved in the new National Centre for Soil ecology together
© Perro de Jong

Maak kennis met het nieuwe Nationaal Centrum voor Bodemecologie

Nieuws

Perscontact

In de bodem onder onze voeten bevindt zich een wereld vol leven. Een die niet alleen onmisbaar is voor de natuur, maar voor onze hele maatschappij. De ecologie van de bodem is dan ook een belangrijk onderzoeksveld. Om dit onderzoeksveld verder te brengen, is er sinds kort een nieuw Nationaal Centrum voor Bodemecologie. Alle in Nederland werkzame bodemecologen kunnen zich nu aansluiten bij dit initiatief, dat oorspronkelijk in Wageningen is gestart.

In 2010 brachten het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) en Wageningen University & Research (WUR) de bodemecologen in Wageningen samen. Ze richtten het Centrum voor Bodemecologie (CSE) op: een waardevolle schakel voor alles wat met bodemecologisch onderzoek te maken heeft. Daarmee zetten ze bodemecologie op de kaart en stimuleerden ze de samenwerking tussen de Wageningse onderzoekers en het NIOO. 

Maar bodemecologie is een onderzoeksveld dat heel Nederland beslaat. Daarom is het CSE nu omgedoopt tot een nationaal platform dat bodemecologen in het hele land met elkaar verbindt.

De kick-off

Op 14 november was er een bijeenkomst voor de kick-off van het Nationaal Centrum voor Bodemecologie. Ciska Veen, senior onderzoeker bij de NIOO-afdeling Terrestrische Ecologie, was een van de organisatoren. Veen vertelt: “Meer dan 125 mensen van meer dan 25 instellingen hadden zich aangemeld, waaronder universiteiten, onderzoeksinstituten, hogescholen en bedrijven.” Het resultaat? “Een positieve sfeer en veel enthousiasme om via dit platform samen te werken en ons onderzoeksveld verder te ontwikkelen.”

Op de bijeenkomst leerden de bezoekers meer over het huidige onderzoek in Nederland. Bodemecologen uit verschillende vakgebieden en carrière fasen hielden korte pitches over hun werk. “Van onderzoek onder zeer gecontroleerde omstandigheden tot living labs en veldproeven in samenwerking met boeren en belanghebbenden,” legt Veen uit. 's Middags bezochten ze het NPEC-onderzoekscentrum in Utrecht. Hier wordt getest hoe interacties tussen planten en bodem van invloed zijn op plantengroei, bodembiodiversiteit en bodemfuncties.

Perro de Jong
De organisatoren met de handtekeningen van bezoekers die het Nationaal Centrum voor Bodemecologie steunen

Warm onthaal

Uit een interactieve discussie bleek dat bodemecologen graag hun krachten bundelen in een nationaal platform. Dat werd onderstreept door het grote aantal ondertekenaars van ‘Ik sta achter het nieuwe Nationaal Centrum voor Bodemecologie’. Geert de Snoo, directeur van het NIOO-KNAW, nam mede namens WUR de handtekeningen in ontvangst. Ook de oprichters van het oorspronkelijke CSE-initiatief staan achter de overgang naar een nationaal platform.

De toekomst

Voor een gezonde samenleving hebben we een gezonde bodem nodig. Kennis van de bodem wordt daarin steeds belangrijker. “Voor duurzaam landgebruik zijn bodemdieren cruciaal: van micro-organismen tot mollen,” stelt De Snoo. “En dat bodemleven is sterk verbonden met de huidige uitdagingen op het gebied van biodiversiteit en klimaat. Denk aan de grote hoeveelheden koolstof die de bodem opslaat, waardoor die niet vrijkomen als broeikasgassen.”

“De komende maanden gaan we hiermee verder,” concludeert Veen. “We gebruiken de input van vandaag om te bepalen wat het NCSE de komende jaren gaat doen. Het Nationaal Instituut voor Bodemecologie kan zo uitgroeien tot een krachtige stem voor ons onderzoeksgebied.” 

Op de hoogte blijven? Houd onze website in de gaten voor het laatste nieuws!

Perro de Jong
Bezoekers luisteren naar de sprekers. Links vooraan zit Wim van der Putten, een van de oprichters van het CSE
Perro de Jong / NIOO-KNAW
Nederlandse bodemecologen verzamelden zich voor de kick-off van het Nationaal Centrum voor Bodemecologie