Koning op werkbezoek bij het NIOO

ZKM Koning Willem-Alexander in het chemisch-analytisch lab
© Perro de Jong / NIOO-KNAW

Koning op werkbezoek bij het NIOO

Nieuws

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander bracht vandaag een werkbezoek aan het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) in Wageningen. Naast een rondleiding kreeg de Koning uitleg over de onderzoeksthema's van het NIOO én nam hij deel aan een aantal praktische metingen en experimenten.

Het bezoek begon met een ontmoeting met Marileen Dogterom, sinds 1 juni president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). De Koning is beschermheer van de KNAW, en het NIOO is één van de grootste onderzoeksinstituten binnen de Akademie.

Na deze ontmoeting gaf NIOO-directeur Geert de Snoo samen met onderzoekers Liesbeth Bakker (Aquatische Ecologie) en Wim van der Putten (Terrestrische Ecologie) een toelichting op het instituut. De nadruk daarbij lag op de drie grote onderzoeksthema's van het NIOO: biodiversiteit, klimaatverandering en duurzaam gebruik van land en water.

(Tekst loopt door onder de foto's)

Images
  • Perro de Jong / NIOO-KNAW
  • Perro de Jong / NIOO-KNAW
  • Perro de Jong / NIOO-KNAW
  • Perro de Jong / NIOO-KNAW

Van meerbericht tot gasmonster 

De Koning kreeg vervolgens een rondleiding langs een aantal onderzoeksfaciliteiten van het NIOO, te beginnen met een waterkwaliteitsmeting 'op afstand' onder leiding van Dedmer van de Waal. Van de Waal houdt sinds enige tijd een 'meerbericht' bij over de kwaliteit van het zwemwater. Dit in verband met de toenemende overlast door blauwalgen. Vanuit de Colloquiumzaal van het NIOO keek de Koning samen met de onderzoeker of er vandaag bijvoorbeeld gezwommen kon worden in het Paterwoldse meer.

Het volgende onderdeel was het nieuwe IJkcentrum voor de Bodem, dat inzicht geeft in wat een bodem tot een goede bodem maakt, en adviezen oplevert voor duurzame bodemverbeteringen. Samen met onderzoeker Paul Bodelier nam de Koning een gasmonster. In het chemisch-analytisch laboratorium werd dat gasmonster vervolgens geanalyseerd, en kreeg de Koning uitleg over oplossingen die de natuur kan bieden voor het klimaatprobleem. Het opslaan van koolstof in de bodem, bijvoorbeeld. Want dat voorkomt dat het de lucht in gaat als broeikasgas.

(Tekst loopt door onder de foto's)

Images
  • Perro de Jong / NIOO-KNAW
  • Perro de Jong / NIOO-KNAW
  • Perro de Jong / NIOO-KNAW
  • Perro de Jong / NIOO-KNAW
  • Perro de Jong / NIOO-KNAW

Raakvlakken met de volksgezondheid

Het werkbezoek ging verder met een rondetafelgesprek over de raakvlakken tussen ecologisch onderzoek en de volksgezondheid, en de bijbehorende uitdagingen. Daarbij vertelde een onderzoeker van het Vogeltrekstation over de aanpak om snel te ontdekken of er infectieziekten in het land zijn die muggen kunnen overdragen van dier op mens - het westnijlvirus, bijvoorbeeld, dat westnijlkoorts veroorzaakt - en stelde de Koning vragen.

Met een groepsfoto voor het duurzame NIOO-gebouw werd het werkbezoek vervolgens in ontspannen sfeer afgesloten.

 

Perro de Jong / NIOO-KNAW