Omgaan met blauwalgen

Dossier
Wereldwijd heeft een grote aanvoer van voedingsstoffen in meren en andere wateren geleid tot overmatige groei van blauwalgen. De 'bloei' van deze algen kan ervoor zorgen dat oppervlaktewater niet meer te gebruiken is als drinkwater, voor irrigatie en recreatie. Klimaatverandering vergroot naar verwachting de frequentie, duur en intensiteit van de algenbloei. Aquatisch ecologen van het NIOO zijn op zoek naar meer kennis over de bloei van blauwalgen in het huidige en toekomstige klimaat, en hun giftigheid.
Blauwalgenbloei
© Dedmer van de Waal / NIOO-KNAW

We bestuderen algencellen onder gecontroleerde omstandigheden in het lab, maar ook de dynamica van populaties en gemeenschappen in natuurlijke ecosystemen. En van korte-termijnprocessen zoals een overschot aan voedingsstoffen tot aan klimaatverandering op de lange termijn - met behulp van boorkernen uit de bodems van meren. Zo hopen we ecologische kennis te vergaren die bijdraagt aan duurzaam waterbeheer.

Het BLOOMTOX-project (ERC Consolidator Grant) is gericht op het begrijpen van de opgetelde effecten van teveel voedingsstoffen en klimaatveradering op schadelijke giftige blauwalgenbloei.

Dedmer van de Waal

Experts

Toepassingen

  • Waterbeheer
  • Waterbeleid
  • Klimaatbeleid