Impact van voedingsstoffen

Dossier
De mens heeft ervoor gezorgd dat tegenwoordig veel meer voedingsstoffen beschikbaar zijn in natuurlijke systemen. Bijvoorbeeld doordat het 'weglekt' uit de landbouw of het verkeer. In Nederland heeft dat geleid tot verzuring van natuurgebieden bijvoorbeeld. Bij het NIOO willen we de impact van voedingsstoffen op natuurlijke systemen beter begrijpen, om zo te helpen de balans terug te vinden.
Waterkwaliteitsonderzoek

In gematigde gebieden bepaalt de hoeveelheid stikstof meestal hoe hard planten kunnen groeien. Teveel stikstof zorgt voor snelgroeiende planten zoals bramen en brandnetels die andere planten wegconcurreren. Dit is op verschillende manieren tegen te gaan.

Grote grazers kunnen bijvoorbeeld stikstof uit het systeem halen. Een andere manier is het versterken van het systeem van micro-organismen in de bodem: wanneer alle benodigde soorten aanwezig zijn, wordt stikstof volledig gerecycled en komt minder stikstof beschikbaar voor planten.

Gedetailleerde kennis over de kringlopen van voedingsstoffen, de balans tussen voedingsstoffen en de essentiële voedingsstoffen die soorten nodig hebben, zowel boven als onder de grond én in het water, is nodig om echt succesvolle maatregelen te kunnen nemen.

Voedingsstoffen zijn de bouwstenen voor soorten om te groeien en te presteren. In de gematigde streken zijn planten in het algemeen gelimiteerd door de hoeveelheid beschikbare stikstof, maar ook fosfor (van fosfaten), kalium en microvoedingsstoffen zijn essentieel.

Ciska Veen

Experts

Toepassingen

  • Beleid
  • Natuurbeheer
  • Natuurherstel