De Honorary Fellows van het NIOO-KNAW

Groepsfoto van NIOO medewerkers voor het gebouw
© Perro de Jong / NIOO KNAW

Het NIOO-KNAW werkt samen met vele onderzoekers in binnen- en buitenland. Een speciale categorie vormen de Honorary Fellows. Vanuit hun eigen instituut of universiteit versterken zij met NIOO-collega's het werkveld door kennis en ideeën te delen. Het betekent ook regelmatig samen onderzoek doen bij het NIOO, nieuwe projecten opzetten of onderzoeksresultaten publiceren. Dit zijn onze huidige negen talentvolle Honorary Fellows.

Elizabeth Borer

Fellow sinds 2022

Elizabeth Borer is hoogleraar Microbiële Ecologie aan de Universiteit van Minnesota in de Verenigde Staten. Ze onderzoekt hoe wereldwijde veranderingen (samen) de werking van ecologische gemeenschappen beïnvloeden. Denk aan veranderingen zoals stikstofdepositie, de uitstoot van koolstofdioxide en biologische invasies of juist het verdwijnen van organismen.

Antica Culina

Fellow sinds 2022 

Antica Culina is senior wetenschapper bij het Ruđer Bošković Institute in Kroatië. Ze is expert op het gebied van de evolutionaire ecologie: wat betekenen de relaties tussen organismen, welke impact hebben gebeurtenissen tijdens het leven, het analyseren van wetenschappelijke data en het hanteren van normen voor (open) gegevens en (open) code. Culina wil vooral onderzoeksmethoden verbeteren en wetenschappelijke data toegankelijk maken. Zo is ze mede-oprichter van het SPI-Birds netwerk

Jeroen Dickschat

Fellow sinds 2016

Jeroen Dickschat is hoogleraar Organische Chemie en Biochemie aan de Universiteit van Bonn in Duitsland. Hij houdt zich bezig met onderwerpen als biochemie, biosynthese, stereochemie, mycobacteriën en organische chemie.  

Carel Dieperink

Fellow sinds 2021

Carel Dieperink is senior onderzoeker en docent bij de Environmental Governance Group van het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht. Hij houdt zich bezig met waterbeheer en is vooral geïnteresseerd in de samenwerking tussen nationale en internationale organisaties die zich bezighouden met vraagstukken rondom waterkwaliteit en -kwantiteit.

Eelke Jongejans

Fellow sinds 2021

Eelke Jongejans is universitair hoofddocent Animal Ecology & Physiology aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zijn onderzoek richt zich vooral op hoe milieufactoren van invloed zijn op populatietrends van vogels en andere organismen. Hij wil begrijpen hoe ecologische en evolutionaire processen op individueel niveau leiden tot veranderingen in de populatie. Met modellen zoekt hij naar de wetenschappelijke basis voor natuurbescherming. 

Lauren McIntyre

Fellow sinds 2018

Lauren McIntyre is hoogleraar aan de Universiteit van Florida in de Verenigde Staten. Met haar onderzoek wil ze fenotypes beter begrijpen. Dat zijn de waarneembare kenmerken van een organisme. Ze ontwikkelt een systematische aanpak voor de statistische analyse van genetische data. Dit doet ze onder meer bij fruitvliegjes, bacteriën, planten en bomen. Ze wil weten hoe genetische variatie de verschillen in het fenotype beïnvloedt.

Raúl Ochoa-Hueso

Fellow sinds 2021

Raúl Ochoa-Hueso is onderzoeker aan de Universiteit van Cádiz in Spanje. Daar leidt hij het ‘Ecosystem Ecology Lab’. Hij onderzoekt hoe wereldwijde veranderingen de biodiversiteit van landecosystemen beïnvloeden. Meestal kijkt hij naar gemeenschappen van micro-organismen, planten en bodemdieren en hoe zij reageren op veranderingen in de bodem en het klimaat. Daarnaast is hij geïnteresseerd in de impact van veranderingen op de bodemvruchtbaarheid, de kringloop van voedingsstoffen en het opslaan van koolstof.

Eric Seabloom

Fellow sinds 2022

Eric Seabloom is hoogleraar aan de Universiteit van Minnesota in de Verenigde Staten. Hij heeft als doel om een breder, mechanistisch begrip te ontwikkelen van menselijke invloeden op ecosystemen. Dit gaat om onderwerpen zoals ziektes, gemeenschappen van micro-organismen in planten en de bodem, planteninvasies en de effecten van wereldwijde veranderingen.

Gilles van Wezel

Fellow sinds 2016

Gilles van Wezel is hoogleraar Moleculaire Biotechnologie aan de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek naar bacteriën die antibiotica produceren. Hij wil zowel nieuwe antibiotica vinden, als de productie van bekende antibiotica verbeteren. Veel bodemschimmels en bepaalde bacteriën maken antibiotica. Deze antibiotica-producerende bacteriën vinden we in de grond, zelfs in een lepeltje tuinaarde.

Hoe werkt het?

  • Fellows zijn gedurende de periode van het fellowship altijd welkom op het NIOO voor een werkplek en zij kunnen daar in principe gebruikmaken van de onderzoeksvoorzieningen. 
  • NIOO Honorary Research Fellow geldt als naam voor zowel talentvolle jonge onderzoekers als ervaren experts.
  • Fellowships zijn voor drie jaar, met mogelijkheid tot verlenging.
  • NIOO-directeur Geert de Snoo stelt de fellows officieel aan.