CSE (Centre for Soil Ecology)

Special unit
Bodemdieren zoeken op de Vaalserberg (3)
© Perro de Jong / NIOO-KNAW

Een gezonde bodem zorgt voor stabiele oogsten, minder milieuvervuiling en klimaatbestendig landgebruik. Veel processen in de bodem zijn echter onzichtbaar, wat een gedegen beheer lastig maakt. Het CSE (Centrum voor Bodemecologie) vertaalt de laatste bodemkennis naar boeren, landbeheerders en beleidsmakers.

In het CSE werken de moederorganisaties Wageningen University & Research (WUR) en Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) nauw samen met verschillende andere partners. 

Voor meer informatie over het CSE, zie de website van het CSE.