Directie, organogram en adviesraden

Directie, organogram en adviesraden

Voor een duurzame aansturing van ons onderzoeksinstituut draagt de directie zorg, gesteund door twee adviesraden.

Directie

De directie van het NIOO bestaat uit directeur Geert de Snoo en Ingeborg Oude Lansink-Pak als directeur bedrijfsvoering.

Organogram

NIOO-KNAW
Download het interactieve organogram onderaan de pagina

Wetenschappelijke adviesraad (Weco)

Voorzitter is prof. dr. Annemarie van Wezel. De andere leden, allen benoemd door de KNAW, zijn:

Maatschappelijke adviesraad

Een nieuwe, maatschappelijke adviesraad wordt nu daarnaast opgericht met vertegenwoordigers van maatschappelijke partners als leden.