Samenwerken

Samenwerke aan algenonderzoek en waterkwaliteit
© RefHan / NIOO-KNAW

Samenwerken

Van de natuur valt veel te leren! Onderzoek stimuleren, samen met beleidsmakers, natuurbeheerders en bedrijven onderzoek doen en die nieuwe kennis daarna delen. Dat is de kracht van het NIOO.

Ook de betrokkenheid van vrijwilligers (als citizen scientist) is belangrijk.

Wereldwijde problemen vragen namelijk om gezamenlijke oplossingen, voor ons allemaal. Daar draagt het NIOO, als het nationale instituut voor ecologie, aan bij. Met kennis voor nu – en de toekomst!

RVO
Samenwerken is essentieel, met andere wetenschappers en met maatschappelijke partners