Nieuwe directie KNAW benoemd

Vlnr Geert de Snoo, Adriana Esmeijer, Iwan Holleman

Nieuwe directie KNAW benoemd

NIOO-directeur wordt directeur onderzoeksbeleid KNAW
Nieuws

Perscontact

Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen benoemt drie nieuwe directieleden per 1 oktober 2024. De huidige directeur van het NIOO prof. dr. Geert de Snoo wordt directeur onderzoeksbeleid, dr. Adriana Esmeijer wordt directeur algemene zaken en dr. Iwan Holleman directeur bedrijfsvoering. Het nieuwe directieteam volgt de ad interim directie van de KNAW op.

Marileen Dogterom, president KNAW: 'Met de komst van dit nieuwe collegiale directieteam zetten we een mooie en belangrijke stap voor de organisatie van de KNAW en haar instituten. Ik heb het volste vertrouwen in de uitgebreide en complementaire ervaring die dit team meebrengt en kijk uit naar een inspirerende samenwerking.'

Images

Geert de Snoo is nu nog directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie, een instituut van de KNAW. Daarnaast is hij hoogleraar milieubiologie aan de Universiteit Leiden. Zijn onderzoek richt zich vooral op het beschermen van biodiversiteit in door mensen gedomineerde landschappen. Momenteel is De Snoo lid van de Raad voor Dierenaangelegenheden en de Raad voor de Biologie. 

Geert de Snoo: 'Ik wil me graag inzetten voor het onderzoek van de KNAW in brede zin. Vanuit de gezamenlijke KNAW-instituten doen we toonaangevend onderzoek zowel binnen de levenswetenschappen als de sociale wetenschappen en de geesteswetenschappen. We dragen zorg voor belangrijke nationale infrastructuur en delen onze kennis op tal van manieren met de samenleving.'

Adriana Esmeijer studeerde Journalistiek & Voorlichting en daarna Taal- en Literatuurwetenschappen aan Tilburg University. Zij promoveerde aan de VU Amsterdam in de wetenschapscommunicatie en was 19 jaar lang directeur-bestuurder van het Prins Bernhard Cultuurfonds.  De combinatie onderwijs, wetenschap en filantropie vormt een rode draad in haar carrière: als bestuurder en toezichthouder van o.a. NOS, NWO, Nationaal Expertisecentrum Wetenschap & Samenleving (NEWS), ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, Tilburg University, Elisabeth Strouven Fonds, BerchHeemstede Fonds en de Postcode Lottery Group.  

Adriana Esmeijer: 'De positie van directeur algemene zaken van de KNAW spreekt mij zeer aan vanwege de bijzondere opdracht en het grote publieke belang van de Akademie. De KNAW geeft op unieke wijze invulling aan haar maatschappelijke opdracht: niet alleen als hoeder, aanjager, verbinder en duider van (resultaten van excellente) wetenschap en haar wetenschappers, maar juist ook als uitdrager van het belang van wetenschappelijke kennis voor de samenleving. Deze functie biedt mij de unieke gelegenheid om mij op beide terreinen, zowel de wetenschap als de kunsten, in te zetten. Mijn kennis en ervaring in de wetenschapscommunicatie en de filantropie, en het beheer van vele fondsen en prijzen in het bijzonder, zullen daarbij zeker behulpzaam zijn.'

Iwan Holleman studeerde experimentele natuurkunde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en promoveerde op de dynamica van moleculaire voetballen. Na zijn werkzaamheden als toegepast onderzoeker op het gebied van de buienradar en gevaarlijkweer bij het KNMI keerde hij terug naar de Radboud Universiteit waar hij diverse directeursfuncties en bestuurlijke rollen bekleedde, onder meer in de bètafaculteit. Op de grens van de bedrijfsvoering en het onderzoek en onderwijs zet hij zich in voor de maatschappelijke impact van de wetenschap. Vanaf 2020 is Holleman de directeur van de centrale divisie Information & Library Services en daarmee is hij tevens de chief information officer en bibliothecaris van de universiteit. 

Iwan Holleman: 'Ik zie er enorm naar uit om samen met de andere leden van het nieuwe directieteam aan de slag te gaan bij de KNAW. Er zullen veel uitdagingen zijn maar ik verwacht ook veel moois en plezierigs. Voor de bedrijfsvoering zal ik mij enerzijds richten op de hedendaagse uitdagingen en anderzijds op maximale aansluiting bij de kerntaken van de KNAW.'