Duurzame voedselproductie leren voorspellen en verbeteren met bodemleven

Microscoopbeeld
© NIOO-KNAW

Duurzame voedselproductie leren voorspellen en verbeteren met bodemleven

Groot onderzoeksproject toegekend
Persbericht

Akkers en weiden kunnen behalve voedsel nog veel meer diensten leveren, als het bodemleven gezond is. Deze veelvoud van functies staat onder druk, omdat het moeilijk is om ze te combineren met voedselproductie. Met een project van bijna 4 miljoen euro komt daar hopelijk verandering in. Op dinsdag 31 mei reikt NWO officieel de subsidie uit van het TTW-Perspectiefprogramma.

Landbouwgronden leveren, behalve voedsel, ook belangrijke diensten zoals schone lucht en schoon drinkwater. Daarnaast bufferen ze klimaatverandering door broeikasgassen op te slaan en worden ziekten en plagen onderdrukt. Al deze functies zijn afhankelijk van het bodemleven.

“Door intensieve landbouw komt het bodemleven steeds meer onder druk te staan,” legt programmaleider Wim van der Putten van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) uit. “Een brede coalitie van onderzoekers en bedrijven gaat nu bekijken op welke wijze landbouwgronden hun multifunctionaliteit terug kunnen krijgen en welke gewassen, rassen, bodemorganismen en substraten daarbij een rol kunnen spelen.”

Programmaleider Wim van der Putten

Kunstmatige intelligentie

De onderzoekers gaan samen met 17 bedrijven, NGO’s en overheden het bodemleven van Nederlandse landbouwgronden in kaart brengen. Dat is een enorme klus, want een handvol grond bevat al gauw zo’n vijfduizend soorten bodemleven en tien miljard individuele organismen.

“Dit is nog maar het begin van het werk,” zegt Van der Putten. “De enorme biodiversiteit gaan we namelijk bewerken met kunstmatige intelligentie om patronen te ontdekken. Die leren ons hoe het bodemleven haar multifunctionaliteit terug kan krijgen.” De bedrijven kunnen deze kennis inzetten om duurzamere gewassen, micro-organismen en substraten te ontwerpen. NGO’s en overheden kunnen de kennis gebruiken bij hun advisering en beleidsontwikkeling.

Traditie uitbreiden

Nederland kent een lange traditie van bodemonderzoek. Tot voor kort was dat vooral gericht op het meten van de chemische en fysische bodemeigenschappen. Het nieuwe SoilProS-programma (Soil biodiversity analysis for sustainable production systems) gaat hier een belangrijk onderdeel aan toevoegen: biologische bodemanalyses. Op dit moment worden die al wel uitgevoerd, maar de interpretatie van de gegevens vormt een belangrijke bottleneck.

Dit gaat SoilProS oplossen met machine learning en netwerkanalyses. De voorspellingen worden in de praktijk gevalideerd, samen met boeren en bedrijven. Van der Putten: “We voorzien de landeigenaren en grondgebruikers van nieuwe kennis en gaan samen op zoek naar toepassingen.”

(Tekst loopt door onder de foto's)

Images
 • NIOO-KNAW
  Bodemveldwerk
 • NIOO-KNAW
  Bodemmonster
 • NIOO-KNAW
  Grondboor
 • NIOO-KNAW
  Microscopie

Urgent probleem

Het TTW-Perspectiefprogramma omvat in totaal zeven consortia van onderzoekers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden, die technologische innovaties gaan ontwikkelen voor een scala aan maatschappelijke uitdagingen. Dit gebeurt met financiering van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan NWO.

Het SoilProS-programma wordt uitgevoerd door het NIOO-KNAW, samen met een aantal andere kennisinstellingen: Universiteit van Amsterdam, Utrecht Universiteit, Universiteit Twente, Wageningen University & Research en HAS Hogeschool in Den Bosch. De bedrijven en andere maatschappelijke partners in het programma zijn: Agrifirm, Barenbrug, Kekkilä-BVB, Friesland-Campina, Syngenta, Vitens, Hilbrandlab, Plant Health Cure, Stichting Aardbei Onderzoek, ESTI-impact BV, Eijkelkamp, Wij.land, LTO Nederland, Provincie Gelderland, Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

__________________________________________________________________________________________

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) is met ruim 200 medewerkers en studenten een van de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het is gespecialiseerd in de ecologie van het water en het land: hoe werkt de natuur? Biodiversiteit, klimaatverandering en het duurzaam gebruik van land en water zijn de belangrijke thema’s waarvoor de onderzoekers hun ecologische expertise inzetten. Sinds 2011 is het NIOO gevestigd in een duurzaam gebouwd onderzoekspand in Wageningen. De historie van het onderzoek gaat meer dan 65 jaar terug en loopt door ons hele land, en ver daarbuiten.

Voor meer informatie:

Foto’s: te gebruiken met als bron NIOO-KNAW

Korte film over het onderzoek