Vogeltrekstation (Dutch Centre for Avian Migration and Demography)

Samenwerkingsverband
Grasmus
© Kathy Büscher / Pixabay

Het centrum voor vogeltrek en –demografie, kortweg 'Vogeltrekstation' is een samenwerkingsverband van het NIOO-KNAW en de Ringersvereniging.

Het Vogeltrekstation is hèt expertisecentrum op het gebied van vogeltrek en vogeldemografie en regelt de dagelijkse gang van zaken rond het vangen en ringen van vogels voor wetenschappelijk onderzoek. 

Door vogels te vangen en te voorzien van een metalen ring wordt informatie verkregen over trek, reproductie en overleving van Nederlandse vogels. Vogeltrekstation (VT) beheert de ring- en terugmeldgegevens van vele miljoenen vogels, die al sinds 1911 in ons land van een ring zijn voorzien. Het Vogeltrekstation werkt daarbij interactief tussen verzamelaars en gebruikers van deze gegevens en kennis, ten behoeve van wetenschap, beleid en bescherming.
 

Medewerkers