IDEA-commissie: werken aan diversiteit, inclusie, gelijkheid en toegankelijkheid

Onderzoek in het NIOO-lab om met micro-organismen uit de bodem gewassen te helpen.
© RefHan / NIOO-KNAW

IDEA-commissie: werken aan diversiteit, inclusie, gelijkheid en toegankelijkheid

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke onderwerpen voor het NIOO-KNAW. Daarom hebben we de IDEA-commissie in het leven geroepen. De commissie zorgt er niet alleen voor dat diversiteit en inclusie op de agenda staan, maar ook dat er concrete acties en maatregelen zijn.

IDEA-cie en haar missie

IDEA staat voor Inclusion, Diversity, Equity en Accessibility. De commissie bestaat uit verschillende werknemers vanuit de hele organisatie. Ze willen inclusie, gelijkheid en diversiteit bevorderen binnen het NIOO om een diverse en goed functionerende organisatie te stimuleren. De commissie gelooft dat een veilige werkplek bijdraagt aan het welzijn van de werknemers. Daarnaast brengen mensen met verschillende achtergronden verschillende perspectieven mee. Dit draagt zo ook bij aan het doen van toonaangevend ecologisch onderzoek en het beter delen van onze kennis met de samenleving.

We streven ernaar om een open-minded, vooruitdenkende en ondersteunende werkplek te zijn.

Suzanne McGowan, trekker IDEA-cie van het NIOO

De IDEA-visie

De IDEA-commissie zet zich in voor de onderwerpen diversiteit, inclusie, gelijkheid en toegankelijkheid. De visie is:

  • Diversiteit: iedereen moet zich welkom voelen, ongeacht achtergrond of situatie. Het is belangrijk dat iedereen zich veilig en vrij voelt om verschillende standpunten te delen.
  • Inclusie: iedereen moet zijn eigen hoogste potentieel kunnen bereiken, zodat iedereen optimaal kan bijdragen.
  • Gelijkheid: het is belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt binnen het NIOO.
  • Toegankelijkheid: er moeten geen belemmeringen zijn voor iemand om volwaardig te kunnen meedraaien in de organisatie.

We leren samen hoe we onze werkplek en onze interacties op het werk kunnen verbeteren, dus help vooral mee.

Suzanne McGowan, trekker IDEA-cie van het NIOO

Wat gebeurt er?

De commissie zet zich in om de IDEA-waarden breed bekend te maken binnen de organisatie. Ook achterhalen de leden waar er verbeterpunten zijn. Dit doen ze onder andere door:

  • Kwantitatief onderzoek en enquêtes. Dit vormt de basis voor verdere acties.
  • Het organiseren van bijeenkomsten, voorlichting en trainingen over de IDEA-onderwerpen.
  • Het aannamebeleid van en de ontwikkelmogelijkheden binnen de organisatie aanpassen passend bij de gedeelde IDEA-missie en -visie.