Wageningen Microbiome Center gelanceerd

Wageningen Microbiome Center gelanceerd

Nieuws

Perscontact

Vandaag is het Wageningen Microbiome Center gelanceerd, tijdens de jaarlijkse Dies-viering van Wageningen University. In dit nieuwe Wageningen-brede samenwerkingsverband werkt het NIOO zij aan zij met Wageningen University & Research (WUR) en UNLOCK om microbioom-onderzoek te stimuleren: door het delen van infrastructuur en kennis.

Microbiomen - gemeenschappen van micro-organismen - zijn overal rondom ons te vinden. In de bodem, op planten, maar ook in en op dieren en mensen. Dit microscopisch kleine leven is van groot belang voor de gezondheid van ecosystemen en van 'gastheren'. Voor de ontwikkeling van werkelijk circulaire systemen heeft microbioomonderzoek ook prioriteit. Hoe werken microbiomen, welke soorten leven er samen en hoe gedragen die zich?

Uitdagingen

Maatschappelijke uitdagingen zijn er genoeg. Denk aan het voeden van de groeiende wereldbevolking, het stoppen van het verlies aan biodiversiteit en het tegengaan van klimaatverandering. Bij al deze uitdagingen bieden microbiomen kansen. Dat is een belangrijke reden om het Wageningen Microbiome Center (WMC) op te richten. De verjaardag van de Wageningse universiteit (de Dies Natalis) vormt daar dit jaar een passend toneel voor, met als thema From Globe to Gut: Unravelling the Microbiome.

The Wageningen Microbiome Center envisions to act as a new interdisciplinary interface for innovation within the (inter)national microbiome research community and to contribute to subsequent valorisation by industrial partners.

Mission Statement WMC

Samen verder komen

"Onderzoek aan de diversiteit en functies van het microbioom van mens, dier, plant, bodem, water, voedsel enzovoorts heeft een enorme ontwikkeling doorgemaakt in de afgelopen 10 jaar," vertelt onderzoeker Jos Raaijmakers. Als afdelingshoofd Microbiële Ecologie van het NIOO is hij vanaf het begin nauw betrokken bij het nieuwe initiatief. Raaijmakers is dan ook een van de leden van de WMC Think Tank. "We zijn nu op een punt aangekomen waarbij strategieën ontwikkeld kunnen worden om het microbioom te sturen in een richting die bijdraagt aan de gezondheid van mens, dier, bodem, water en klimaat." 

Het NIOO-onderzoek richt zich sterk op de rol van microbomen in duurzaam gebruik van land en water, maar ook op hun rol in de kringlopen van koolstof en stikstof, de uitstoot van broeikasgassen en klimaatverandering. Raaijmakers: "Daarmee kunnen wij een belangrijke bijdrage leveren aan het WMC: via interactie en nauwe samenwerking met onderzoeksgroepen bij de WUR (wat al deels gebeurt) en het initiëren van nieuwe projecten waarin ook met diverse stakeholders samengewerkt gaat worden."

Waarom in Wageningen?

Over de hele wereld komen er nu centra die aan microbiomen werken. Deze organisaties zijn bijna allemaal alleen op medische onderwerpen gericht, en Nederland is daarin geen uitzondering. Maar in Wageningen ligt dat anders. Hier dekken WUR, NIOO en het microbiële onderzoeksplatform UNLOCK samen onderzoek aan zowel de natuur als menselijke systemen. Dat maakt Wageningen de logische locatie voor dit nieuwe breed-georiënteerde samenwerkingsverband voor microbioomonderzoek.