Nationaal Park 3.0: Een nieuwe benadering voor de toekomst van nationale parken

NPHD
© NPHD

Nationaal Park 3.0: Een nieuwe benadering voor de toekomst van nationale parken

Evenement

Tijdens het debat gaan we met elkaar in gesprek over verschillende visies op nationale parken, waaronder Nationaal Park 3.0; een nieuwe benadering van nationale parken waarin ruimte is voor natuur én mens. Dit debat wordt georganiseerd door netwerk van milieuprofessionals VVM en NP Hollandse Duinen, i.s.m. Naturalis. Het NIOO is onderzoekspartner van dit Nationaal Park en coördineert daar het Living Lab B7.

“Van oudsher is het primaire doel van nationale parken het beschermen van natuur en het bewaken van de landschappelijke kwaliteit. Het aanwijzen van gebieden als ‘natuur’ heeft echter het neveneffect dat alles buiten deze gebieden als ‘niet-natuur’ wordt beschouwd.”, aldus Georgette Leltz, directeur Nationaal Park Hollandse Duinen.

Nationaal Park 3.0 (www.landschap.nl/nationaal-park-3-0/) is een aanvullende benadering van nationale parken om de biodiversiteitscrisis een halt toe te roepen. Een goede leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat creëren voor mens, plant en dier, dat is het doel.
Wat zijn uw ideeën? We gaan er graag met u over in gesprek.

Voorlopig programma

13:30 Ontvangst

14:00 Welkom door dagvoorzitter Wim de Haas, hoofdredacteur tijdschrift Landschap

14:05 Het belang van nationale parken door Berend Potjer (gedeputeerde Provincie Zuid-Holland)

14:15 Nationale Parken van de toekomst door André van der Zande (ambassadeur Natuurinclusief, Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur)

15:00 Pauze

15:30 Nationale Park Hollandse Duinen, een NP 3.0 door Georgette Leltz (directeur Nationaal Park Hollandse Duinen)

15:50 Naar een nieuw beleidsprogramma nationale parken door Franc van der Steen (MT-lid directie Natuur, Ministerie van LNV)

16:10 Wat zijn uw ideeën? Debat met de zaal onder leiding van de dagvoorzitter

16:55 Wrap-up

17:00 Netwerkborrel