Dierecologie 4All

Bonte vliegenvanger op een tak

Dierecologie 4All

De bonte vliegenvanger hierboven broedt in onze bossen, maar in de winter is hij wel 5000 km zuidelijker. Hoe komt hij in de lente op tijd bij ons? Dat proberen de dierecologen van het NIOO uit te vogelen. Ze onderzoeken nog veel meer spannends – aan koolmezen, ganzen, scholeksters of zwanen. Dat is allemaal te vinden op deze publiekspagina: in ecofactsheets, blogs, TV-uitzendingen en nog veel meer. Bijvoorbeeld in dit filmpje van Klokhuis, waarin een onderzoeker van de ladder is gevallen bij het koolmezenonderzoek.

Alle informatie Dierecologie 4All