Beleef de Lente 2024: Bezetting

Beleef de Lente 2024: Bezetting

Blog

Onze eigen vier jonge koolmezen groeien als kool. Ze zijn nu een dag of 18 oud en vliegen misschien vandaag maar zeker morgen of overmorgen uit. Af en toe zit er al een jong in het vlieggat, alvast de buitenwereld aan het verkennen.

Ook in onze onderzoeksterreinen vliegen nu heel veel nestjes met kool- en pimpelmezen uit. In sommige gebieden zijn bijna alle jongen al uitgevlogen en zijn een aantal koolmezen met tweede legsels begonnen. 

Opvallend is dat de bezetting (dit is in hoeveel nestkasten gebroed wordt) dit jaar een stuk lager is dan eerdere jaren. Eerste voorzichtige schattingen geven aan dat er een derde tot een kwart minder nesten zijn. Er mogen dan minder nestkasten bezet zijn, de legsels zijn wel groter. Van 125 legsels van de koolmees is het gemiddelde aantal eieren negen. Dat is aan de hoge kant als je het vergelijkt met andere jaren. Om dit te illustreren een voorbeeldje: vorig jaar was in ons onderzoeksgebied op de Hoge Veluwe 1 nest met 12 eieren, dit jaar zijn dat er maar liefst tien. 

Wat de oorzaak hiervan is moeten we nog uitzoeken. Ligt het aan de droge zomer van vorig jaar, waardoor misschien veel jonge koolmezen dood zijn gegaan? Ligt het aan het extreem natte voorjaar, zorgde dit ervoor dat een aantal koolmezen maar niet begonnen zijn met nestelen? Of is de toenemende predatie van boommarters hiervoor verantwoordelijk?  

Zelfs na bijna 70 jaar koolmeesonderzoek lukt het de koolmezen nog regelmatig ons te verbazen. We weten heel, echt heel erg veel, van hoe dit koolmezen-ecosysteem werkt. Maar we weten nog niet alles, zoveel wordt dan ook weer duidelijk!