Nieuwe energie uit diepe bron

Warmte en kou

Nieuwe energie uit diepe bron

In de zomer slaan we overtollige warmte op, in de winter wordt juist de koude buitenlucht opgevangen.

Waarom?

In de zomer is het vaak te warm, in de winter hebben we juist warmte nodig. Als je de overtollige warmte of koude opslaat en later weer gebruikt als het nodig is, scheelt dat veel energie.

Hoe?

Voor de verwarming en koeling van het gebouw maken we vooral gebruik van natuurlijke bronnen. Het gebouw heeft niet alleen een ‘normale WKOinstallatie’ (WKO = Warmte-KoudeOpslag), maar er is ook een nieuwe techniek ontwikkeld. In de bodem bij het gebouw is een put geslagen voor de opslag van water met een hoge temperatuur van 45ºC in een diepe aardlaag: op ongeveer 300 meter. In de zomer slaan we overtollige warmte op uit de procesinstallaties van het laboratorium en de kassen, aangevuld met warmte uit zonnecollectoren. In de winter kunnen we daar het gebouw mee verwarmen. Ook wordt dan juist de koude uit de buitenlucht opgevangen (via de koeltorens) en opgeslagen in de bodem (7ºC) , waarmee ‘s zomers het gebouw weer te koelen valt. DWA en IF-technology hebben deze innovatie ontwikkeld en de Provincie Gelderland en Agentschap NL werkten mee aan de pilotstudie.

Klik op de afbeelding voor een grotere versie