Project arctische trekvogels gehonoreerd in Nederlands Polair Programma

Rotganzen
© Henggan Cui

Project arctische trekvogels gehonoreerd in Nederlands Polair Programma

Nieuws

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft vier aanvragen gehonoreerd in het Nederlands Polair Programma. Eén van de winnende projecten is 'Arctische trekvogels aan de rand van de afgrond?', met als hoofdaanvrager Bart Nolet van het NIOO.

De aanvraag voor 'Arctische trekvogels aan de rand van de afgrond?' werd ingediend door een consortium van ervaren onderzoekers dat naast het NIOO ook bestaat uit KNMI, NIOZ, Universiteit van Amsterdam en Radboud Universiteit.

In totaal waren er tien aanvragen in de beleidsgestuurde financieringsronde van vorig jaar. Vier daarvan zijn uiteindelijk door het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen gehonoreerd.

Internationale verantwoordelijkheid

"In dit onderzoek", schrijven Bart Nolet en zijn mede-aanvragers, "gaan we de nieuwste klimaatmodellen koppelen aan bestaande en nieuwe gegevens over deze trekvogels en hun voedselweb in het noordpoolgebied."

Je kunt je afvragen wat dat met Nederland te maken heeft. Maar dankzij een gunstige ligging herbergt juist Nederland door het jaar heen grote aantallen trekvogels, en Nederland draagt hiervoor een "internationale verantwoordelijkheid" zeggen de onderzoekers. Deze vogels komen vooral uit gebieden boven de poolcirkel.

In het poolgebied verandert het klimaat sneller dan waar dan ook. Het is dus de vraag in hoeverre deze vogelpopulaties onder druk staan. "Door dit onderzoek kunnen we inschatten welke trekvogelpopulaties kwetsbaar zijn, en of er verlichtende maatregelen te treffen zijn buiten hun broedgebied."

Polair programma

Het project van Nolet krijg bijna een miljoen euro in financiering binnen het Polair Programma. In totaal wordt er in deze ronde 5,5 miljoen euro aan poolonderzoek besteed.

Het Polair Programma wil namens Nederland een bijdrage leveren aan de oplossing van fundamenteel wetenschappelijke en bestuurlijk-maatschappelijke vraagstukken, zoals de gevolgen van klimaatverandering.