NIOO-directeur Louise Vet ontvangt eervolle prijs

Louise Vet-20170927-3809-origineel.JPG
©

NIOO-directeur Louise Vet ontvangt eervolle prijs

als 'ambassadeur' voor ecologisch onderzoek & maatschappij
Persbericht

Vandaag heeft de British Ecological Society de hoogste onderscheiding uitgereikt aan ecoloog Louise Vet, directeur van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Dit Honorary Membership erkent uitzonderlijke prestaties op internationaal niveau bij het ontwikkelen en uitdragen van ecologische kennis en oplossingen. Onder deze ereleden bevindt zich bijvoorbeeld ook Sir David Attenborough.

Ecologische kennis kan helpen om een aantal van de meest dringende uitdagingen van de hedendaagse menselijke samenleving aan te pakken, stelt de British Ecological Society. Volgens de Society heeft Louise Vet, en de winnaars van andere prijzen dit jaar, niet alleen veel bijgedragen aan de wetenschap maar ook aan de maatschappij. Vet is de tweede Nederlander in de geschiedenis van de Society die dit erelidmaatschap ontvangt.

De ecologie van 2017

De winnaars ontvingen vandaag hun prijs bij een extra grote bijeenkomst van 1500 ecologen uit zo’n 60 landen. Tijdens ‘Ecology Across Borders’ in Gent delen zij de nieuwste ontwikkelingen in het ecologisch onderzoek met elkaar. Louise Vet is ook een van de vier keynote sprekers. Zij presenteert donderdag de ecologische hoogtepunten van 2017.

Vet is een bioloog met een brede interesse in ecologie en evolutie. Zij is niet alleen een excellent wetenschapper, maar ook iemand die de grote waarde van de natuur voor de menselijke economie en ons welbevinden benadrukt. Zij wil ecologie en economie op een positieve manier verbinden: “Vernietiging van biodiversiteit en ecosystemen is een ontwerp-probleem. Laten we gebruik maken van die 3,8 miljard jaar succesvol natuurlijk ontwerp. Zo kunnen we onze lineaire economie veranderen in een circulaire!"

Het gezicht

Vet is inmiddels een bekende verschijning in Nederland. Als spreker is ze heel actief. Bijvoorbeeld bij TEDxAmsterdam en de Universiteit van Nederland. Naast directeur van het NIOO is ze hoogleraar evolutionaire ecologie aan de Wageningen Universiteit. Haar bestuurlijke nevenfuncties zijn divers. Vet is lid van verschillende Raden van Toezicht, Advies en Besturen. Als voorzitter van het Nederlandse ecologen-netwerk NERN is ze één van de coördinatoren van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel en sprak ze pas nog in de Tweede Kamer.

Vet wordt wel het nationale ‘gezicht van de ecologie' genoemd, 'de duurzaamste professor' of 'initiator van de circulaire economie in Nederland'. Een duurzame, circulaire economie is namelijk gebaseerd op ecologische principes. Die bracht ze in praktijk bij het nieuwe NIOO laboratorium-kantorencomplex waarvoor zij in 2012 de Gouden Piramide kreeg – de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur.

Positief

Het advies van Vet? Dat is: “Positief zijn! Ga na het schetsen van de wereldproblemen de oplossingen verkennen.” Ze heeft daarbij drie lessen uit de natuur als uitgangspunt: “Sluit kringlopen, gebruik de energie van de zon, en creëer biodiversiteit in plaats van het te vernietigen.”

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) is met ruim 300 medewerkers en studenten een van de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het is gespecialiseerd in de ecologie van het water en het land: hoe werkt de natuur? Sinds 2011 is het gevestigd in een duurzaam gebouwd onderzoekspand in Wageningen. De historie van het onderzoek gaat meer dan 60 jaar terug en loopt door ons hele land, en ver daarbuiten. www.nioo.knaw.nl

Voor meer informatie:

Illustraties: zie de downloads voor foto's van Louise Vet en van de uitreiking. Bronvermelding uitreiking: British Ecological Society.

Bijeenkomst: www.britishecologicalsociety.org/events/annual-meeting-2017/, met het hele programma op https://eventmobi.com/eab2017/