Kwaliteit vogeltrek-onderzoek positief geëvalueerd

houtduiven

Kwaliteit vogeltrek-onderzoek positief geëvalueerd

Persbericht

 Het Vogeltrekstation van NIOO-KNAW bestudeert al meer dan honderd jaar vogels, door ze te ringen en te volgen op hun trek. Een commissie van onafhankelijke experts die het werk van het Vogelstrekstation evalueerde, gaf een uitmuntende beoordeling. De commissie roemt het werk van het Vogeltrekstation en wijst op de waarde van de unieke database, die grotendeels door vrijwilligerswerk tot stand kwam. Met haar lange geschiedenis en de betrokkenheid van honderden vrijwilligers heeft het Vogeltrekstation een unieke positie binnen de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Henk van der Jeugd, hoofd van het Vogeltrekstation, is blij met de erkenning: ‘De commissie wees ook op het belang van financiering voor de lange termijn. Daarom verbaast het mij dat het ministerie van Economische Zaken niet meebetaalt aan ons werk. Het ministerie delegeerde jaren geleden de vergunningverlening aan ringers aan het NIOO-KNAW, maar een vergoeding voor deze wettelijke taak is tot dusver achterwege gebleven. Het ironische is dat monitoring vaak als onnodig en geldverslindend onderzoek wordt gezien, totdat een acuut probleem, zoals klimaatverandering,  ineens het belang van dergelijke gegevens blootlegt’.

Belangrijke gegevens
Dat het werk van het Vogeltrekstation van groot belang is, bewijst de vondst van twee ringers in Wageningen, vorige week: een vroeg nest met twee jonge houtduiven. Sinds 1911 zijn er in Nederland ruim 11 miljoen vogels geringd, maar slechts vier keer eerder kwam het voor dat er zo vroeg een nest jonge houtduiven werd geringd. Een enorm contrast met vorig jaar. Uit ringgegevens van het Vogeltrekstation blijkt dat in het koude voorjaar van 2013 vogels juist veel later eieren legden.

De snelle opeenvolging van een extreem koud en een heel warm voorjaar kan nieuwe inzichten opleveren over het aanpassingsvermogen van de vogels. De lange reeksen ringgegevens leveren kennis over de invloed van klimaatverandering op broedperiode en overleving van vogels.

Wat doet het Vogeltrekstation?
Onderzoek naar de vogelstand met behulp van ringgegevens is één van de speerpunten van het Vogeltrekstation. Een ander belangrijk onderzoeksveld is het ontrafelen van de trekpatronen van vogels. Dat gebeurt met geavanceerde technieken (‘TomToms voor vogels’).

Het gegevensbestand van het Vogeltrekstation beslaat maar liefst 103 jaar en wordt steeds vaker gebruikt binnen zowel fundamenteel als meer toegepast onderzoek op het gebied van natuurbescherming. De ringgegevens worden verzameld door 530 gecertificeerde ringers. Dat zijn voor het overgrote deel vrijwilligers, die door het Vogelrekstation begeleid worden.

Meer informatie op www.vogeltrekstation.nl

__________________________________________________________________________

Het NIOO is met ruim 220 medewerkers en studenten een van de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het is gespecialiseerd in de ecologie van het zoete water en het land.

Voor meer informatie:

De foto’s van het ringen van de duiven in Wageningen (vrij van publicatierechten) zijn gemaakt door R. Klaassen.