Eiko Kuramae benoemd tot bijzonder hoogleraar Microbial Community Ecology & Environmental Genomics

Eiko Kuramae
© NIOO-KNAW

Eiko Kuramae benoemd tot bijzonder hoogleraar Microbial Community Ecology & Environmental Genomics

Nieuws

NIOO-onderzoeker Eiko Kuramae is per 1 juni benoemd tot bijzonder hoogleraar Microbial Community Ecology & Environmental Genomics aan de Universiteit Utrecht. Kuramae is expert op het gebied van ecologie van microbiële gemeenschappen in de bodem. Haar werk heeft bijgedragen aan de introductie van environmental genomics-instrumentatie in de microbiële ecologie. 

Eiko Kuramae brengt expertise samen op het gebied van agronomie (landbouwkunde), microbiële ecologie, environmental genomics en bioinformatica. Die combinatie faciliteert een broodnodige holistische blik op de werking van (agro-)ecosystemen in onze veranderende wereld.

Zo’n holistische benadering houdt expliciet rekening met de rol van microben en boven- en ondergrondse interacties in ecosysteemdiensten, zoals landbouw en drinkwaterproductie.

NIOO-KNAW
Eiko Kuramae

Onderzoeksgebieden

Door haar combinatie van expertises verbindt Kuramae zich met een groot aantal onderzoeksgebieden van de UU.

Haar werk aan oplossingen voor duurzame voedselproductiesystemen en beter begrip van de praktische aspecten van agro-ecosystemen past binnen de onderzoeksgebieden Future Food en Pathways to Sustainability.

De focus op het functioneren van microbiële gemeenschappen in relatie tot de levering van ecosysteemdiensten past binnen de research hub Water, Climate and Future Deltas en de Utrechtse Academy of Ecosystem Services.

Het fundamentele werk van Kuramae leidt tot meer inzicht in de samenstelling en het functioneren van terrestrische microbiële gemeenschappen en sluit daarmee goed aan bij het werk van de leerstoelgroep Bioinformatica binnen het departement Biologie en het Utrecht Bioinformatics Center.

Achtergrond

Eiko Kuramae studeerde in São Paulo en Brussel en promoveerde in São Paulo. Vlak na haar promotie ontving ze de prestigieuze FAPESP Young Scientist award, waarmee ze in São Paulo haar eigen onderzoeksgroep en laboratorium kon opzetten op het gebied van Molecular Plant Pathology and Genomics.

Vanaf 2002 werkt ze in Nederland, eerst aan het Westerdijk Fungal Biodiversity Institute, later aan de VU Amsterdam en sinds 2012 bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Bij het NIOO is ze senior onderzoeker en leidt ze een onderzoeksgroep op het gebied van moleculaire microbiële ecologie en environmental genomics.

Naast het bijzonder hoogleraarschap in Utrecht zal Kuramae aan het NIOO verbonden blijven.