Missie en visie

Missie en visie

Het NIOO vergroot de fundamentele kennis over de ecologie en het functioneren van natuurlijke systemen. De onderzoekers hebben als doel innovatieve manieren te vinden om de biodiversiteit, duurzaamheid en klimaatbestendigheid van zowel natuurlijke als aangelegde ecosystemen voor de toekomst te versterken.

Missie

"To perform leading ecological research on biodiversity, climate change and sustainable use of land and water, to stimulate ecological research of The Netherlands and to share ecological knowledge with society."

Visie

"To understand how terrestrial and aquatic ecosystems function and respond to environmental changes and human impacts. With this knowledge NIOO contributes to the design of new strategies for the sustainable future of life on earth."

Ecologie voor al het leven!

NIOO-KNAW