Promotie Eline Ampt-Blom: plant-schimmel interacties om bodemziektes te weren

paddenstoelen

Promotie Eline Ampt-Blom: plant-schimmel interacties om bodemziektes te weren

Evenement

Op dinsdag 18 oktober verdedigt Eline Ampt-Blom haar proefschrift met de titel 'Deciphering belowground plant-fungal interactions to understand the effects of biodiversity on disease risk.'

Plantenziekten zijn vaak zeldzamer in soortenrijke ecosystemen dan in landbouwsystemen die uit één soort bestaan. Het is echter onduidelijk hoe de soortensamenstelling van planten bijdraagt aan dit patroon. In haar proefschrift heeft Ampt-Blom gekeken naar ziekteverwekkende schimmels die plantenwortels infecteren. Deze schimmels spelen een belangrijke rol in de dynamiek van natuurlijke ecosystemen, maar veroorzaken ook substantiële verliezen in de landbouw. Ze heeft experimenteel onderzocht hoe ondergrondse plant-schimmel interacties leiden tot ziektepatronen in gemengde plantengemeenschappen. Het blijkt dat specifieke buurplanten het ondergrondse ziekterisico van waardplanten kunnen reguleren. Deze effecten waren niet simpelweg het gevolg van het al dan niet waardplant zijn van de buurplanten, maar ook afhankelijk van de leeftijd en worteldichtheid van de buurplanten. Deze bevindingen bieden inspiratie voor het gerichte ontwerp van gemengde teeltsystemen die intrinsiek robuuster zijn bij aanwezigheid van bodemziektes.

Promotoren: prof. dr. L. Mommer en prof. dr. J.M. Raaijmakers

Co-promotoren: dr. J. van Ruijven en dr. A.J. Termorshuizen

Meer informatie: https://www.wur.nl/nl/agenda/show/deciphering-belowground-plant-fungal-interactions-to-understand-the-effects-of-biodiversity-on-disease-risk.htm(externe link)