Oratie Lisette de Senerpont Domis

Dr. Lisette de Senerpont Domis

“The power of observation: smart monitoring of aquatic systems in the light of fast global change”

Graag maakt de Rector Magnificus van de Universiteit Twente bekend dat Prof.dr. Lisette de Senerpont Domis door het College van Bestuur benoemd is tot hoogleraar Pervasive Systems aan de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EEMCS) en de faculteit Geo-Informatiewetenschappen en Aardobservatie (ITC), en een oratie zal geven in de Prof.ir. M.P. Breedveldzaal, Waaiergebouw, om 16.00 uur ter gelegenheid van haar benoeming.

De titel van haar lezing luidt: “The power of observation: smart monitoring of aquatic systems in the light of fast global change”.

De Rector Magnificus nodigt u van harte uit dit evenement bij te wonen. Voorafgaand aan de lezing is er vanaf 15.00 uur koffie en thee in de foyer van het Waaiergebouw. Na de lezing is er gelegenheid tot feliciteren tijdens de receptie.