De Koplopers: Natte natuur als klimaatbuffer

De Balie: Natte Natuur

De Koplopers: Natte natuur als klimaatbuffer

Evenement

Zoals gebruikelijk oogsten de waterschapsverkiezingen in maart weinig belangstelling, maar ze bieden juist de kans om Nederland klimaatrobuust te maken. Wat staat er precies op het spel? Kan onze veranderende kijk op water voorkomen dat we van crisis naar crisis struikelen?

Water speelt een cruciale rol om klimaatverandering het hoofd te bieden. Naast onze stikstofproblematiek zullen we in de toekomst tegen meer grenzen aanlopen zoals droogte, slechte waterkwaliteit en afnemende biodiversiteit. Door het landschap te vernatten kunnen we droogte aanpakken, wordt CO2 uit de lucht gehaald en raken dieren en planten beter beschermd.

Dus als het aan aquatisch ecoloog Ellen Weerman (NIOO en HAS Green Academy) en bioloog en trekvogelspecialist Theunis Piersma ligt, ziet het Nederlandse landschap er in de toekomst een stuk natter uit. Maar waar wordt vernat, zullen koeien en tractoren moeten wijken. Zoals zo vaak lijken landbouw en natuur lijnrecht tegenover elkaar te staan. Hoe kunnen landbouw en natuur elkaar juist versterken als we natuurlijke processen in de benen helpen?

De Koplopers

Vergroenen, verduurzamen, innoveren. De ambities voor Nederland zijn groot, maar de realiteit is weerbarstig. In de serie De Koplopers ontmoet Teun van de Keuken mensen die oplossingen van de toekomst nu al in de praktijk brengen. Wat kunnen we van deze koplopers leren? Hoe vertalen we hun praktijkervaring naar politieke samenwerking – zodat de rest van Nederland ook mee kan in de transitie?

De Koplopers is een samenwerking met Regieorgaan SIA. SIA bevordert de kwaliteit en de impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen.