Boekpresentatie Waterlandbouw

Cahier Waterlandbouw
© St. Biowetenschap & Maatschappij

Boekpresentatie Waterlandbouw

Evenement

Op 29 september publiceert Stichting Biowetenschappen en Maatschappij het cahier Waterlandbouw – kansen en keerzijden van natte teelten. NIOO-onderzoekers Ellen Weerman en Ellen van Donk zijn redacteuren en nodigen u van harte uit om erbij te zijn. Aanmelden is gratis.

Waterlandbouw, landbouw op of in water, is sterk in ontwikkeling. Van de teelt van algen, wieren, veenmos en lisdodde tot de teelt van aquatische dieren zoals sponzen, schelpdieren, garnalen en vis. Momenteel eten we al meer vis uit kweek dan vis uit de natuur. Waterlandbouw biedt vele kansen en mogelijkheden, zo kunt u lezen in dit biocahier.

We kunnen er meer monden mee voeden, we kunnen er de uitstoot van broeikasgassen mee verminderen en de bodemdaling in veengebieden. We kunnen er het water langer mee vasthouden zodat het beschikbaar is in droge zomers. We kunnen er in principe de overbevissing mee tegengaan en de zeebodems beschermen. En we kunnen er producten mee vervangen die minder duurzaam zijn. Maar voorzichtigheid is ook geboden. Hoe voorkomen we dat we niet in dezelfde problemen terechtkomen als de traditionele landbouw, als dat niet al is gebeurd? En kunnen de windparken wellicht functioneren als extensieve zeeboerderijen waarbij waterboeren samenwerken met de natuur? Ook daarover gaat dit biocahier. Na lezing bent u helemaal bij en kijkt u anders naar die zeewierburger, gamba of vis op uw bord of die zak potgrond uit de supermarkt.

Over de auteurs en redactie
Het cahier is samengesteld door prof. dr. Ellen van Donk (NIOO-KNAW), prof. dr. ir. H. Komen (WUR) en dr. ir. Ellen Weerman (NIOO-KNAW). Eindredactie door ir. Astrid Smit. De auteurs zijn onderzoekers en experts van AlgaePARC Wageningen UR, HAS green academy, HZ University of Applied Sciences. Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ), wateronderzoeksinstituut KWR, Onderzoekscentrum B-WARE, Radboud Universiteit Nijmegen, Rijksuniversiteit Groningen,  Sustainable Aquaculture Solutions, Wageningen UR, Wageningen Marine Research.

Programma

  • 14:30 - 15:00  inloop
  • 15:00 - 16:00  boekpresentatie
  • 16:00 - 16:30  borrel en mogelijkheid tot aanschaffen cahier

Boekpresentatie
Een aantal auteurs gaan in debat met elkaar over de toekomst van aquacultuur aan de hand van een aantal stellingen:

  • Dr. Karin van de Braak (eigenaar Sustainable Aquaculture Solutions)
  • Dr. Jeroen Geurts is onderzoeker ecologie bij wateronderzoeksinstituut KWR en gastmedewerker bij de Radboud Universiteit Nijmegen.
  • Prof. dr. Jaap van der Meer, bijzonder hoogleraar duurzame mariene voedselproductie bij Wageningen UR en onderzoeker bij Wageningen Marine Research.
  • Em. Prof. dr. Johan Verreth was hoogleraar aquacultuur en visserij bij Wageningen UR.

Iedereen die geïnteresseerd is in dit onderwerp is van harte welkom. Ook is er de mogelijkheid om het boek direct aan te schaffen.

Aanmelden
Inschrijven kan via de website van Stichting Biowetenschappen en Maatschappij. De toegang is gratis. De inschrijving is geopend t/m 25 september:
https://www.biomaatschappij.nl/bericht/boekpresentatie-waterlandbouw/