Afbraak is Afbraak: symposium van het Fiber2Fiber project

Aankondiging symposium afbraak is afbraak

Afbraak is Afbraak: symposium van het Fiber2Fiber project

Evenement

Op 15 december zal het symposium ‘Afbraak is afbraak’ plaatsvinden, over de afbraak van asbest, PFAS en andere schadelijke stoffen met behulp van microbiologie en planten. Het symposium wordt georganiseerd ter afsluiting van het succesvolle Fiber2Fiber-project, waarin hoopgevende resultaten zijn bereikt op het gebied van de afbraak van asbest en PFAS in bodem en andere schadelijke stoffen uit RWZI-slib.

NIOO-onderzoeker Paul Bodelier geeft hier een lezing over hoe microben aan het werk gaan en een hardnekkig probleem voor ons oplossen.