Datasets

Datasets
© RefHan Video Productions / NIOO-KNAW

Datasets

De gegevens die verkregen worden bij het onderzoek dat binnen het NIOO is gedaan, worden vastgelegd in zogenoemde ‘datasets’. Deze onderzoeksgegevens uit experimenten, bemonsteringen, veldwerk, laboratoriumwerk, observaties en dergelijke worden door de NIOO-onderzoekers bewerkt en geanalyseerd en uiteindelijk omgewerkt tot een publicatie.

De originele datasets worden gearchiveerd, zodat onze onderzoekers of anderen ze later kunnen hergebruiken. In samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) heeft het NIOO een ‘dataportaal’ ontwikkeld, dat toegang geeft tot de gearchiveerde datasets. Sommige datasets zijn vrij toegankelijk, voor anderen is toestemming nodig. Voor meer informatie over dit dataset-project of toegang tot het dataportaal: http://mda.nioo.knaw.nl.

Inmiddels werkt NIOO ook samen met Nederlandse Universiteiten en DANS in DataverseNL en met DataDryad.

In onze repository kunt u ook, indien gearchiveerd,  de link vinden naar de bij een publicatie behorende dataset.

In het kader van een KNAW stimuleringsproject 'Parels van Data' zijn een aantal historische onderzoeksgegevens gedigitaliseerd en beschikbaar gesteld via DANS. Het betreft hier de gegevens van het zogenoemde WOL-project: Waterkwaliteitsonderzoek Loosdrechtse Plassen en twee sets met historische Ringgevens van het Vogeltrekstation.