Multifunctioneel terrein

Overzicht van multifunctioneel terrein

Multifunctioneel terrein

Naast zonnepanelen, helofytenfilters en andere ecotechnologie hebben we ook kassen, volières en vijvers.

Waarom?

Op het terrein moet het nodige gebeuren voor het ecologische onderzoek van het NIOO. We proberen te snappen hoe de natuur werkt. Deze fundamentele kennis kan daarna toegepast worden: in natuurbeheer, beleid of anderzins.

(Tekst loopt door onder foto's)

Images

Hoe?

Naast alle zonnepanelen, helofytenfilters en andere ecotechnologie hebben we kassen, volières, vijvers en proeftuinen op het terrein. Hier onderzoeken we de natuur in detail en doen we experimenten met planten en insecten bijvoorbeeld.

Ook hangen er koolmeesnestkasten. Het koolmeesonderzoek van het NIOO is wereldberoemd en begon officieel in 1955. Het is daarmee één van de langstlopende ecologische onderzoeken in de wereld. Het vindt verder grotendeels plaats op tien terreinen verspreid over Nederland, waaronder Vlieland en het Nationaal Park De Hoge Veluwe.

Het veldwerk brengt NIOO-ers trouwens ook ver buiten Nederland, zoals op Spitsbergen of in Zuid-Amerika. Maar dit gebouw en terrein is de thuisbasis: de centrale plek voor alle onderzoekers van meer dan 20 nationaliteiten.